XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hàng tuần | VuaKetQua.com

Thứ 6,  

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 31/03/2020

G843
G7680
G6059305930593
G54703
G432333323333233332333
44776447764477644776
G36688566885
G217180
G110519
ĐB313713
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
07,7,8,83
1183,9
24
351,2,5,6,63,7
42,700,3
52,3,3,7,91
60,3,5,830
71,916
84,91,3,40,0,5
93,90,3,4,4,5

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 24/03/2020

G806
G7354
G6189818981898
G58031
G422758227582275822758
50572505725057250572
G32100621006
G212083
G190574
ĐB986587
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
00,2,4,70,1,6,6
12,35,5,80,1,6
24
31,1,5,621,1
40,0,94
554,6,8
601,9
71,4,51,3,3,42,4
80,1,63,7
93,4,70,8

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 17/03/2020

G808
G7947
G6368936893689
G58037
G471809718097180971809
93653936539365393653
G34734247342
G277683
G193481
ĐB164525
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
030,8,9
10,2
2381,5
320,7
42,2,5,72,7
50,51,5,5,6,9,93
60,0,0,2,3,41,34
700,2,30,5,8
82,2,41,3,5,9
95,7,9

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 10/03/2020

G841
G7103
G6696769676967
G58136
G473127731277312773127
95606956069560695606
G38672886728
G281830
G159384
ĐB964406
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0473,6,6,9
12,6,7
217,8
34,6,97,80,0,3,6
43,5,8,891
51,2,4,5,6,77
61,3,3,4,4,4,52,73,7,8
740
8714
96,89

Kết quả xổ số Bạc Liêu Thứ 3 ngày 03/03/2020

G896
G7859
G6807380738073
G54411
G410050100501005010050
58717587175871758717
G33723637236
G243866
G121124
ĐB084706
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
06,8,856,7
14,5,71,6,7
26,86,74
310,4,91,6
466
51,7,91,10,3,6,9
60,1,210,6
71,642,3,9
82,7,80,1
93,76
Kết quả xổ số Bạc Liêu