XSBT - Kết quả xổ số Bến Tre hàng tuần | VuaKetQua.com

Thứ 6,  

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 31/03/2020

G889
G7124
G6456345634563
G50979
G494753947539475394753
92311923119231192311
G36005260052
G226847
G189565
ĐB315960
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
07,7,8,83
1183,9
24
351,2,5,6,63,7
42,700,3
52,3,3,7,91
60,3,5,830
71,916
84,91,3,40,0,5
93,90,3,4,4,5

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 24/03/2020

G813
G7500
G6524052405240
G55624
G412371123711237112371
59660596605966059660
G31710417104
G245131
G122340
ĐB441549
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
00,2,4,70,1,6,6
12,35,5,80,1,6
24
31,1,5,621,1
40,0,94
554,6,8
601,9
71,4,51,3,3,42,4
80,1,63,7
93,4,70,8

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 17/03/2020

G863
G7770
G6458445844584
G55542
G470982709827098270982
06747067470674706747
G32175521755
G273482
G146764
ĐB746342
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
030,8,9
10,2
2381,5
320,7
42,2,5,72,7
50,51,5,5,6,9,93
60,0,0,2,3,41,34
700,2,30,5,8
82,2,41,3,5,9
95,7,9

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 10/03/2020

G861
G7363
G6464846484648
G53963
G471943719437194371943
43965439654396543965
G35339653396
G240564
G121445
ĐB689434
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0473,6,6,9
12,6,7
217,8
34,6,97,80,0,3,6
43,5,8,891
51,2,4,5,6,77
61,3,3,4,4,4,52,73,7,8
740
8714
96,89

Kết quả xổ số Bến Tre Thứ 3 ngày 03/03/2020

G888
G7287
G6163116311631
G53959
G441508415084150841508
24826248262482624826
G30652806528
G299808
G149376
ĐB278706
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
06,8,856,7
14,5,71,6,7
26,86,74
310,4,91,6
466
51,7,91,10,3,6,9
60,1,210,6
71,642,3,9
82,7,80,1
93,76
Kết quả xổ số Bến Tre