XSHN - Kết quả xổ số thủ đô Hà Nội hàng tuần | VuaKetQua.com

Thứ 6,  

Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 30/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12EN - 5EN - 9EN
Đặc biệt42902
Giải 192559
Giải 29871208709
Giải 3030807105513663
022493614028867
Giải 41559322133430895
Giải 5463970938482
490625769849
Giải 6314495258
Giải 755947905
ĐầuĐuôi
0
2,5,6,9
1
2,4
2
1
3
9
4
0,3,9,9
5
5,5,8,9,9
6
3,7
7
6,9
8
0,2
9
3,4,5,5
ĐầuĐuôi
4,8
0
2
1
0,1,8
2
4,6,9
3
1,9
4
0,5,5,9,9
5
0,7
6
6
7
5
8
0,3,4,4,5,5,7
9

Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 26/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12ES - 11ES - 2ES
Đặc biệt94135
Giải 122095
Giải 20974836993
Giải 3726760361318638
000044929578138
Giải 40172350354648693
Giải 5451283548195
325875069634
Giải 6910855136
Giải 706938280
ĐầuĐuôi
0
3,4,6,6
1
0,2,3
2
3
4,5,6,8,8
4
8
5
4,5,8
6
4
7
2,6
8
0,2
9
3,3,3,5,5,5
ĐầuĐuôi
1,8
0
1
1,7,8
2
0,1,9,9,9
3
0,3,5,6
4
3,5,9,9,9
5
0,0,3,7
6
7
3,3,4,5
8
9

Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 23/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9EV - 11EV - 10EV
Đặc biệt36123
Giải 174096
Giải 27496390401
Giải 3720388961592996
486547477428017
Giải 45815985282190411
Giải 5397583106703
455705047487
Giải 6551090914
Giải 756870793
ĐầuĐuôi
0
1,3,4,7
1
0,1,4,5,5,7,9
2
3
3
8
4
5
1,2,4,6,7
6
3
7
4,5
8
7,7
9
0,3,6,6
ĐầuĐuôi
1,9
0
0,1,5
1
5
2
0,2,6,9
3
0,1,5,7
4
1,1,7
5
5,9,9
6
0,1,5,8,8
7
3
8
1
9

Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 19/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1DA - 12DA - 7DA
Đặc biệt85074
Giải 133372
Giải 28698536432
Giải 3110740115129579
692511386322942
Giải 47227612308046806
Giải 5800483893963
182249293867
Giải 6110971212
Giải 781193679
ĐầuĐuôi
0
4,4,6
1
0,2,9
2
2,3,7,9
3
2,6
4
2
5
1,1
6
3,3,7
7
1,2,4,4,9,9
8
1,5,9
9
ĐầuĐuôi
1
0
5,5,7,8
1
1,2,3,4,7
2
2,6,6
3
0,0,7,7
4
8
5
0,3
6
2,6
7
8
1,2,7,7,8
9

Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 16/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14DE - 8DE - 15DE
Đặc biệt28322
Giải 107557
Giải 26570227990
Giải 3642638840071845
112560242845940
Giải 42686104459889434
Giải 5101005741724
056640757615
Giải 6998974058
Giải 730770029
ĐầuĐuôi
0
0,0,2
1
0,5
2
2,4,8,9
3
0,4
4
0,4,5
5
6,7,8
6
3,6
7
4,4,5,7
8
6,8
9
0,8
ĐầuĐuôi
0,0,1,3,4,9
0
1
0,2
2
6
3
2,3,4,7,7
4
1,4,7
5
5,6,8
6
5,7
7
2,5,8,9
8
2
9
Kết quả xổ số Hà Nội