XSHP - Kết quả xổ số Hải Phòng hàng tuần | VuaKetQua.com

Chủ nhật,  

Kết quả xổ số Hải Phòng Thứ 6 ngày 27/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 5ER - 11ER - 3ER
Đặc biệt33555
Giải 152557
Giải 25089451062
Giải 3170674122831970
920483657126045
Giải 44978920989328979
Giải 5992327936344
113856795484
Giải 6204276911
Giải 782389954
ĐầuĐuôi
0
4,9
1
1
2
3,8
3
2,8,8
4
4,5,8
5
4,5,7
6
2,7
7
0,1,6,8,9,9
8
2,4
9
3,4,9
ĐầuĐuôi
7
0
1,7
1
3,6,8
2
2,9
3
0,4,5,8,9
4
4,5
5
7
6
5,6
7
2,3,3,4,7
8
0,7,7,9
9

Kết quả xổ số Hải Phòng Thứ 6 ngày 20/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8EZ - 11EZ - 2EZ
Đặc biệt85736
Giải 150768
Giải 20777801694
Giải 3951556766471816
056758044619342
Giải 46841356202683456
Giải 5259117911714
710143064871
Giải 6831374331
Giải 774738921
ĐầuĐuôi
0
1,6
1
4,6
2
1
3
1,1,6
4
1,2,6
5
5,6
6
2,4,8,8
7
1,3,4,4,5,8
8
9
9
1,1,4
ĐầuĐuôi
0
0,2,3,3,4,7,9,9
1
4,6
2
7
3
1,6,7,7,9
4
5,7
5
0,1,3,4,5
6
7
6,6,7
8
8
9

Kết quả xổ số Hải Phòng Thứ 6 ngày 13/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 11DH - 2DH - 4DH
Đặc biệt73118
Giải 109141
Giải 29808740822
Giải 3523317252422989
130055874098211
Giải 48423171971009083
Giải 5138492629040
840050814900
Giải 6852814387
Giải 792820299
ĐầuĐuôi
0
0,0,0,2,5
1
1,4,8,9
2
2,3,4
3
1
4
0,0,1
5
2
6
2
7
8
1,2,3,4,7,7,9
9
2,9
ĐầuĐuôi
0,0,0,4,4
0
1,3,4,8
1
0,2,5,6,8,9
2
2,8
3
1,2,8
4
0
5
6
8,8
7
1
8
1,8,9
9

Kết quả xổ số Hải Phòng Thứ 6 ngày 06/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 7DR - 10DR - 6DR
Đặc biệt78854
Giải 113173
Giải 26290203693
Giải 3453321630090057
900037557323758
Giải 46138632604239311
Giải 5320463730188
002158474798
Giải 6677363157
Giải 700837117
ĐầuĐuôi
0
0,0,2,3,4
1
1,7
2
1,3,6
3
2,8
4
7
5
4,7,7,8
6
3
7
1,3,3,3,7
8
3,8
9
3,8
ĐầuĐuôi
0,0
0
1,2,7
1
0,3
2
0,2,6,7,7,7,8,9
3
0,5
4
5
2
6
1,4,5,5,7
7
3,5,8,9
8
9

Kết quả xổ số Hải Phòng Thứ 6 ngày 28/02/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6DZ - 11DZ - 12DZ
Đặc biệt45982
Giải 162271
Giải 27618259955
Giải 3722416485542396
767800540718088
Giải 40834092414156482
Giải 5060950701146
415791393659
Giải 6804723789
Giải 765982796
ĐầuĐuôi
0
4,7,9
1
5
2
3,4,7
3
4,9
4
1,6
5
5,5,7,9
6
5
7
0,1
8
0,2,2,2,8,9
9
6,6,8
ĐầuĐuôi
7,8
0
4,7
1
8,8,8
2
2
3
0,2,3
4
1,5,5,6
5
4,9,9
6
0,2,5
7
8,9
8
0,3,5,8
9
Kết quả xổ số Hải Phòng