XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận hàng tuần | VuaKetQua.com

Chủ nhật,  

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 27/03/2020

G859
G7110
G6921792179217
G50972
G440495404954049540495
40941409414094140941
G31077110771
G223976
G152995
ĐB170587
ĐầuGia LaiNinh Thuận
00,7
15,70,7
22,2,4,40
32,5,5
41
54,87,9
600,3,6
781,2,6,9
81,57
970,5,5,7

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 20/03/2020

G812
G7101
G6939993999399
G50270
G441502415024150241502
37488374883748837488
G31375813758
G251350
G124320
ĐB449424
ĐầuGia LaiNinh Thuận
051,2,7,7
12,3,4
24,7,80,4,4,8
306
41
50,0,1,2,3,5,8,80,8,8
65
710
878
969

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 13/03/2020

G877
G7479
G6588858885888
G59254
G499417994179941799417
62547625476254762547
G35979059790
G250916
G157003
ĐB922288
ĐầuGia LaiNinh Thuận
023,3
11,5,83,4,6,7
21,4,6,9
34,72
40,5,67
54
61
737,9
850,6,8,8
92,4,80,9

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 06/03/2020

G860
G7814
G6591259125912
G52927
G455146551465514655146
61249612496124961249
G39291392913
G282001
G118720
ĐB270295
ĐầuGia LaiNinh Thuận
031,3
12,3,4
24,50,0,7
35,8
41,1,2,4,4,81,6,9
54,5
61,90,8
760
82,7
96,71,5

Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 28/02/2020

G897
G7645
G6826782678267
G55872
G450741507415074150741
88581885818858188581
G38638186381
G255637
G191009
ĐB378232
ĐầuGia LaiNinh Thuận
04,9
11,5,8
20,5,5,8
32,72,2,7
42,31,3,5,7
56,9
64,7
72,4
84,5,6,91,1,2
977,8
Kết quả xổ số Ninh Thuận