Thiet bi xong hoi TuanKiet

XSQT Thứ 5 - Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần | VuaKetQua.com

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 14/10/2021

G8
83
G7
246
G6
9650
8058
1033
G5
2569
G4
11784
49765
96841
53887
47312
71351
61514
G3
08622
79415
G2
69256
G1
03887
ĐB
068684
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
02,5,5,6,93,9
12,5,72,4,5
22
3730,1,2,3,9
40,61,61
510,1,6,81,2,5,9
60,1,35,95
798,8
82,73,4,4,7,73,9
9

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 07/10/2021

G8
67
G7
103
G6
9645
2723
0095
G5
4775
G4
80679
06974
33347
28971
28989
74065
79135
G3
83969
38505
G2
73210
G1
13841
ĐB
951854
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
02,4,43,54,6,7,9
102,4,9
25,633,4
325
40,11,5,7
54,4,7,942,3
65,7,91,2,5,6,8
70,1,5,51,4,5,9
895
9

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 30/09/2021

G8
04
G7
607
G6
2450
4245
5252
G5
1406
G4
25247
41699
24099
11251
23028
27435
53254
G3
67680
83064
G2
58721
G1
85638
ĐB
571075
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
084,6,71
164
22,2,4,51,8
335,81,1,3,8
44,8,95,72
560,1,2,47
60,3,4,544
752,2,6
820
9

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 23/09/2021

G8
40
G7
557
G6
8836
4899
2986
G5
5835
G4
96792
60127
88910
21438
22214
05897
92731
G3
81751
85029
G2
78394
G1
28145
ĐB
667910
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
051
12,5,6,80,0,40,3,5,6
27,98,8,8
31,5,6,83
44,60,52,7,8
51,7
62,4,90
74,6,7,90,3
8261,2
9

Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 ngày 16/09/2021

G8
50
G7
991
G6
1593
9689
7675
G5
4621
G4
35543
11376
58765
94079
18041
20082
11242
G3
09540
74217
G2
77489
G1
51659
ĐB
845213
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
01,2
11,23,73,8
22,511,7,9
329
40,70,1,2,35
51,1,60,91,4
64,751
705,6,91,2,7
83,32,9,93,3
9
Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần