Thiet bi xong hoi TuanKiet

XSVT Thứ 3 - Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 hàng tuần | VuaKetQua.com

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 15/06/2021

G8
56
G7
982
G6
8305
4132
3476
G5
8455
G4
36334
43108
39150
97646
96995
26041
18542
G3
81926
89570
G2
44268
G1
39932
ĐB
110808
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
045,8,81
10,1,91,2,5
256
31,4,72,2,45,9
40,5,91,2,6
520,5,64,9
688
740,66,8,8,9
81,3,820,7
9

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 08/06/2021

G8
13
G7
313
G6
3341
7766
0707
G5
9577
G4
75044
65611
57159
70070
45900
83434
05113
G3
73905
88489
G2
25173
G1
49145
ĐB
936543
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
01,2,30,5,70,0,3,5,9
11,3,3,30,5
27,79
3549
441,3,4,50,4
50,4,992
667
780,3,76
83,5,892,4
9

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 01/06/2021

G8
19
G7
499
G6
6508
1502
1014
G5
8146
G4
78427
67514
52687
85759
96850
17835
20717
G3
08834
84975
G2
72079
G1
71174
ĐB
438978
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
02,32,8
10,1,2,34,4,7,91,3,5
22,973,5
33,3,94,54,8
44,761,5
530,91
64,82
74,5,8,93
871,2,5,8,9
9

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 25/05/2021

G8
69
G7
620
G6
6461
8864
0803
G5
0788
G4
30950
49752
59314
88165
36604
24935
92761
G3
65496
85481
G2
28104
G1
72253
ĐB
900871
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
02,5,93,4,4
1540,1,1,3
23,50
30,7,8,850,4
41,5,92,7,9
51,70,2,39
61,1,4,5,92,4,6,7
75,71
881,8
9

Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 18/05/2021

G8
04
G7
792
G6
7569
1873
2729
G5
3694
G4
36926
94029
81170
86103
41774
52612
20964
G3
80726
81723
G2
40112
G1
23046
ĐB
112448
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
03,53,4
172,20,4,9
253,6,6,9,90,5,9
39,91
41,2,5,96,87
51,36
614,90,0,2,6
72,7,90,3,43,8
875
9
Kết quả xổ số Vũng Tàu Thứ 3 hàng tuần