XSMB Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Bắc Chủ nhật Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số miền Bắc Chủ nhật ngày 29/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3EP - 6EP - 5EP
Đặc biệt28914
Giải 163988
Giải 26699290797
Giải 3990952620916780
193115883767813
Giải 45147218960510363
Giải 5359774799223
458322664751
Giải 6342556502
Giải 724665288
ĐầuĐuôi
0
2,9
1
1,3,4
2
3,4
3
7
4
2,7
5
1,1,2,6
6
3,6,6
7
9
8
0,3,8,8,9
9
2,5,7,7
ĐầuĐuôi
8
0
1,5,5
1
0,4,5,9
2
1,2,6,8
3
1,2
4
9
5
5,6,6
6
3,4,9,9
7
8,8
8
0,7,8
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Chủ nhật ngày 22/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 5EX - 9EX - 4EX
Đặc biệt46024
Giải 131360
Giải 24643327853
Giải 3979522927639119
020954450012422
Giải 40613281381359527
Giải 5143441040658
736999220272
Giải 6191310917
Giải 748098708
ĐầuĐuôi
0
0,4,8,9
1
0,3,3,7,9
2
2,2,4,7
3
3,4,5
4
8
5
2,3,8
6
0,9
7
2,6
8
7
9
1,5
ĐầuĐuôi
0,1,6
0
9
1
2,2,5,7
2
1,1,3,5
3
0,2,3
4
3,9
5
7
6
1,2,8
7
0,4,5
8
0,1,6
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Chủ nhật ngày 15/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 10DF - 13DF - 8DF
Đặc biệt18901
Giải 174415
Giải 23116120773
Giải 3235145564606937
730461263649186
Giải 41400583282517684
Giải 5547129882124
351440157120
Giải 6530898156
Giải 785102418
ĐầuĐuôi
0
0,1
1
0,4,4,5,5,8
2
0,4,4
3
0,2,6,7
4
6,6
5
1,6
6
1
7
1,3
8
4,5,6,8
9
8
ĐầuĐuôi
0,1,2,3
0
0,5,6,7
1
3
2
7
3
1,1,2,2,8
4
1,1,8
5
3,4,4,5,8
6
3
7
1,8,9
8
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Chủ nhật ngày 08/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12DP - 3DP - 11DP
Đặc biệt55060
Giải 109692
Giải 23524233557
Giải 3852438437731610
460020539484921
Giải 41848158562921640
Giải 5999587222765
273545430129
Giải 6461055185
Giải 703733353
ĐầuĐuôi
0
2,3
1
0
2
1,2,9
3
3,5
4
0,2,3,3,8
5
3,5,7
6
0,1,5
7
3,7
8
5,5
9
2,2,4,5
ĐầuĐuôi
1,4,6
0
2,6
1
0,2,4,9,9
2
0,3,4,4,5,7
3
9
4
3,5,6,8,8,9
5
6
5,7
7
4
8
2
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Chủ nhật ngày 01/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12DX - 4DX - 14DX
Đặc biệt04635
Giải 124477
Giải 29250448155
Giải 3917889664601218
094169244938877
Giải 43072366936897911
Giải 5260907081715
501374019860
Giải 6062672747
Giải 718308119
ĐầuĐuôi
0
1,4,8,9
1
1,3,5,6,8,8,9
2
3
0,5
4
6,7,9
5
5
6
0,2,9
7
2,2,7,7
8
1,8,9
9
ĐầuĐuôi
3,6
0
0,1,8
1
6,7,7
2
1
3
0
4
1,3,5
5
1,4
6
4,7,7
7
0,1,1,8
8
0,1,4,6,8
9
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật