XSMB Chủ nhật- Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 24/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3HX - 6HX - 13HX
Đặc biệt81779
Giải 130531
Giải 20358666082
Giải 3933652074875056
961915561533595
Giải 40337043288368514
Giải 5548381878946
335068833585
Giải 6382748714
Giải 722571219
ĐầuĐuôi
0
1
2,4,4,5,9
2
2
3
1,2,6,7
4
6,8,8
5
0,6,7
6
5
7
9
8
2,2,3,3,5,6,7
9
1,5
ĐầuĐuôi
5
0
3,9
1
1,2,3,8,8
2
8,8
3
1,1
4
1,6,8,9
5
3,4,5,8
6
3,5,8
7
4,4
8
1,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 17/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14GE - 12GE - 2GE
Đặc biệt76380
Giải 111164
Giải 27053558134
Giải 3877858488378581
633474369326134
Giải 49954858046976540
Giải 5362324350372
311567760123
Giải 6418596787
Giải 730408838
ĐầuĐuôi
0
1
5,8
2
3,3
3
0,4,4,5,5,8
4
0,0,7
5
4
6
4
7
2,6
8
0,0,1,3,5,7,8
9
3,6,7
ĐầuĐuôi
3,4,4,8,8
0
8
1
7
2
2,2,8,9
3
3,3,5,6
4
1,3,3,8
5
7,9
6
4,8,9
7
1,3,8
8
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 10/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12GP - 14GP - 10GP
Đặc biệt32765
Giải 148805
Giải 24298016309
Giải 3879487055413051
512769074610216
Giải 40842660243747202
Giải 5648926091034
328061167370
Giải 6552436594
Giải 722805944
ĐầuĐuôi
0
2,2,5,9,9
1
6,6
2
2
3
4,6
4
2,4,6,8
5
1,2,4,9
6
5
7
0,4,6
8
0,0,0,9
9
4
ĐầuĐuôi
7,8,8,8
0
5
1
0,0,2,4,5
2
3
3,4,5,7,9
4
0,6
5
1,1,3,4,7
6
7
4
8
0,0,5,8
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 03/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1GX - 11GX - 3GX
Đặc biệt08247
Giải 189507
Giải 23700955789
Giải 3054547820826771
376574191682114
Giải 44828354268906718
Giải 5875774733139
678828684763
Giải 6780885974
Giải 755841586
ĐầuĐuôi
0
7,8,9
1
4,5,6,8
2
8
3
9
4
2,7
5
4,5,7,7
6
3,8
7
1,3,4
8
0,4,5,6,8,9
9
0
ĐầuĐuôi
8,9
0
7
1
4
2
6,7
3
1,5,7,8
4
1,5,8
5
1,8
6
0,4,5,5
7
0,1,2,6,8
8
0,3,8
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 26/04/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12FE - 9FE - 7FE
Đặc biệt90667
Giải 118768
Giải 26109882819
Giải 3665597969339067
885408452210917
Giải 46455780617378110
Giải 5188422033664
260634783633
Giải 6395280985
Giải 708754042
ĐầuĐuôi
0
3,6,6,8
1
0,7,9
2
2
3
3,7
4
0,0,2
5
5,9
6
4,7,7,8
7
5,8
8
0,4,5
9
3,5,8
ĐầuĐuôi
1,4,4,8
0
1
2,4
2
0,3,9
3
6,8
4
5,7,8,9
5
0,0
6
1,3,6,6
7
0,6,7,9
8
1,5
9
XSMB Chủ nhật - Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật Hàng Tuần