Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/07/2014: QN

Thứ 3,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 01/07/2014

Ký hiệu trúng ĐB: - -
Đặc biệt18133
Giải 115958
Giải 27512316135
Giải 3529133641902428
530825418960687
Giải 44073792281193795
Giải 5825177420815
361594603084
Giải 6972482432
Giải 734473583
ĐầuĐuôi
0
1
3,5,5,9,9
2
2,3,8
3
2,3,4,5,5
4
2,7
5
1,8
6
0
7
2,3
8
2,2,3,4,7,9
9
5
ĐầuĐuôi
6
0
5
1
2,3,4,7,8,8
2
1,2,3,7,8
3
3,8
4
1,1,3,3,9
5
6
4,8
7
2,5
8
1,1,8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/07/2014