Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/07/2015: BN

Thứ 4,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 01/07/2015

Ký hiệu trúng ĐB: - -
Đặc biệt70165
Giải 151986
Giải 26413226272
Giải 3858154117908256
980629595505160
Giải 46603807246321662
Giải 5321043104120
195734248705
Giải 6022309573
Giải 736856601
ĐầuĐuôi
0
1,3,5,9
1
0,0,5
2
0,2,4
3
2,2,6
4
5
5,6,7
6
0,2,2,5,6
7
2,2,3,9
8
5,6
9
ĐầuĐuôi
1,1,2,6
0
0
1
2,3,3,6,6,7,7
2
0,7
3
2
4
0,1,5,6,8
5
3,5,6,8
6
5
7
8
0,7
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/07/2015