Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/08/2016: QN

Thứ 3,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 02/08/2016

Ký hiệu trúng ĐB: 7GX - 14GX - 8GX
Đặc biệt99399
Giải 104924
Giải 29512661308
Giải 3330712655630733
779376786354780
Giải 40021133619915265
Giải 5075816347258
985674840874
Giải 6879576085
Giải 712621622
ĐầuĐuôi
0
8
1
2,6
2
1,2,4,6
3
3,4,6,7
4
5
6,6,8,8
6
2,3,5
7
1,4,6,9
8
0,4,5
9
1,9
ĐầuĐuôi
8
0
2,7,9
1
1,2,6
2
3,6
3
2,3,7,8
4
6,8
5
1,2,3,5,5,7
6
3
7
0,5,5
8
7,9
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/08/2016