Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/02/2017: ND

Thứ 7,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 04/02/2017

Ký hiệu trúng ĐB: 13QP - 9QP - 16QP
Đặc biệt74529
Giải 116323
Giải 28533210658
Giải 3766569179103328
642209961240734
Giải 46962753254709118
Giải 5457112149004
590943921564
Giải 6910745678
Giải 736606593
ĐầuĐuôi
0
4,9
1
0,2,4,8
2
0,3,8,9
3
2,2,4,6
4
5
5
6,8
6
0,2,4,5
7
0,1,8
8
9
1,2,3
ĐầuĐuôi
1,2,6,7
0
7,9
1
1,3,3,6,9
2
2,9
3
0,1,3,6
4
4,6
5
3,5
6
7
1,2,5,7
8
0,2
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/02/2017