Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/04/2017: BN

Thứ 4,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 05/04/2017

Ký hiệu trúng ĐB:  1TN - 12TN - 6TN
Đặc biệt66007
Giải 194419
Giải 24288904609
Giải 3353728330060710
479794591468887
Giải 40908525097954341
Giải 5991515395220
089838229265
Giải 6651661879
Giải 778454430
ĐầuĐuôi
0
0,7,8,9
1
0,4,5,9
2
0,2
3
0,9
4
1,4,5
5
0,1
6
1,5
7
2,8,9,9
8
7,9
9
5,8
ĐầuĐuôi
0,1,2,3,5
0
4,5,6
1
2,7
2
3
1,4
4
1,4,6,9
5
6
0,8
7
0,7,9
8
0,1,3,7,7,8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/04/2017