Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/01/2021: HP

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 08/01/2021

Ký hiệu trúng ĐB:  7VU - 5VU - 13VU - 6VU - 1VU - 15VU
Đặc biệt00726
Giải 105627
Giải 27014928426
Giải 3804527603793062
417865615432772
Giải 44433134337477960
Giải 5073489987569
266503065171
Giải 6694303562
Giải 730007761
ĐầuĐuôi
0
0,3,6
1
2
6,6,7
3
0,3,4,7
4
3,7,9
5
2,4
6
0,1,2,2,5,9
7
1,2,7
8
6
9
4,8
ĐầuĐuôi
0,3,6
0
6,7
1
5,6,6,7
2
0,3,4
3
3,5,9
4
6
5
0,2,2,8
6
2,3,4,7
7
9
8
4,6
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/01/2021