Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/09/2020: BN

Thứ 4,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 09/09/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 11PR - 7PR - 14PR
Đặc biệt88000
Giải 106019
Giải 21289398827
Giải 3182119632020202
980938717900716
Giải 44137233383236440
Giải 5723366106890
522442896097
Giải 6520788636
Giải 724146890
ĐầuĐuôi
0
0,2
1
0,1,4,6,9
2
0,0,3,4,4,7
3
3,3,6,7
4
0
5
6
8
7
9
8
8,9
9
0,0,3,3,7
ĐầuĐuôi
0,1,2,2,4,9,9
0
1
1
0
2
2,3,3,9,9
3
1,2,2
4
5
1,3
6
2,3,9
7
6,8
8
1,7,8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/09/2020