Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/06/2020: HP

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 12/06/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6KZ - 13KZ - 8KZ
Đặc biệt51903
Giải 186977
Giải 28264953855
Giải 3329843110082680
692226404638224
Giải 42170810845393246
Giải 5773450334448
068356543628
Giải 6771469497
Giải 734400309
ĐầuĐuôi
0
0,3,3,8,9
1
2
2,4,8
3
3,4,4,9
4
0,6,6,8,9
5
4,5
6
9
7
0,1,7
8
0,3,4
9
7
ĐầuĐuôi
0,4,7,8
0
7
1
2
2
0,0,3,8
3
2,3,3,5,8
4
5
5
4,4
6
7,9
7
0,2,4
8
0,3,4,6
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/06/2020