Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/05/2020: QN

Thứ 3,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 19/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB:  15GC - 6GC - 2GC
Đặc biệt96600
Giải 155015
Giải 22779207534
Giải 3344906505588157
134001119751457
Giải 41326881071557764
Giải 5723505442837
322578268449
Giải 6139479355
Giải 775134304
ĐầuĐuôi
0
0,0,4
1
0,3,5
2
5,6,6
3
4,5,7,9
4
3,4,9
5
5,5,5,7,7
6
4
7
5,9
8
9
0,2,7
ĐầuĐuôi
0,0,1,9
0
1
9
2
1,4
3
0,3,4,6
4
1,2,3,5,5,5,7
5
2,2
6
3,5,5,9
7
8
3,4,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 19/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB:  15GC - 6GC - 2GC
Đặc biệt96600
Giải 155015
Giải 22779207534
Giải 3344906505588157
134001119751457
Giải 41326881071557764
Giải 5723505442837
322578268449
Giải 6139479355
Giải 775134304
ĐầuĐuôi
0
0,0,4
1
0,3,5
2
5,6,6
3
4,5,7,9
4
3,4,9
5
5,5,5,7,7
6
4
7
5,9
8
9
0,2,7
ĐầuĐuôi
0,0,1,9
0
1
9
2
1,4
3
0,3,4,6
4
1,2,3,5,5,5,7
5
2,2
6
3,5,5,9
7
8
3,4,7
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/05/2020