Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/11/2020: ND

Thứ 7,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 21/11/2020

Ký hiệu trúng ĐB:  10SC - 5SC - 15SC - 7SC - 13SC - 12SC
Đặc biệt20561
Giải 185947
Giải 24888566191
Giải 3057487821993584
594970873352507
Giải 49079124544539948
Giải 5258776396917
496814823587
Giải 6841334567
Giải 790176280
ĐầuĐuôi
0
7
1
7,7,9
2
3
3,4,9
4
1,5,7,8,8
5
3
6
1,2,7,8
7
9
8
0,2,4,5,7,7
9
0,1,7
ĐầuĐuôi
8,9
0
4,6,9
1
6,8
2
3,5
3
3,8
4
4,8
5
6
0,1,1,4,6,8,8,9
7
4,4,6
8
1,3,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 21/11/2020

Ký hiệu trúng ĐB:  
Đặc biệt
Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải 4
Giải 5
Giải 6
Giải 7
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/11/2020