Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/10/2020: HN

Thứ 5,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 22/10/2020

Ký hiệu trúng ĐB:  8RN - 3RN - 1RN - 9RN - 15RN - 7RN
Đặc biệt48879
Giải 143896
Giải 29679572578
Giải 3146407264005348
784164010469172
Giải 42815703239844841
Giải 5153811169760
940479067237
Giải 6108616731
Giải 796813500
ĐầuĐuôi
0
0,4,4,6,8
1
5,6,6,6
2
3
1,2,5,7,8
4
0,0,1,8
5
6
0
7
2,8,9
8
1,4
9
5,6,6
ĐầuĐuôi
0,4,4,6
0
3,4,8
1
3,7
2
3
0,0,8
4
1,3,9
5
0,1,1,1,9,9
6
3
7
0,3,4,7
8
7
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/10/2020