Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/01/2020: HP

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 31/01/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3BH - 9BH - 14BH
Đặc biệt49715
Giải 185264
Giải 29606605684
Giải 3050125486933836
927159576976899
Giải 43638847699494375
Giải 5233924887443
012271832751
Giải 6361053051
Giải 768542961
ĐầuĐuôi
0
1
2,5,5
2
2,9
3
6,8,9
4
3,9
5
1,1,3,4
6
1,1,4,6,8,9,9
7
5,6
8
3,4,8
9
9
ĐầuĐuôi
0
5,5,6,6
1
1,2
2
4,5,8
3
5,6,8
4
1,1,7
5
3,6,7
6
7
3,6,8
8
2,3,4,6,6,9
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/01/2020