Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/12/2020: HN

Thứ 5,  

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 31/12/2020

Ký hiệu trúng ĐB:  3UE - 5UE - 2UE - 13UE - 6UE - 19UE - 9UE - 17UE
Đặc biệt42050
Giải 171602
Giải 24624114507
Giải 3743223873264804
788369866954004
Giải 47045720803619902
Giải 5167795247016
474632573405
Giải 6030710607
Giải 711080069
ĐầuĐuôi
0
0,2,2,4,4,5,7,7,8,8
1
0,1,6
2
2,4
3
0,2,6
4
1,5,6
5
0,7
6
1,9,9
7
7
8
9
ĐầuĐuôi
0,1,3,5
0
1,4,6
1
0,0,2,3
2
3
0,0,2
4
0,4
5
1,3,4
6
0,0,5,7
7
0,0
8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/12/2020