XSMB thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Bắc thứ 3 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 31/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 5EM - 14EM - 10EM
Đặc biệt98819
Giải 144179
Giải 29629496108
Giải 3613682297351191
282701111911461
Giải 46484411200638515
Giải 5455522380157
535860768185
Giải 6957130489
Giải 717459610
ĐầuĐuôi
0
8
1
0,2,5,7,9,9
2
3
0,8
4
5
5
5,7,7,8
6
1,3,8
7
0,3,6,9
8
4,5,9
9
1,4,6
ĐầuĐuôi
1,3,7
0
6,9
1
1
2
6,7
3
8,9
4
1,4,5,8
5
7,9
6
1,5,5
7
0,3,5,6
8
1,1,7,8
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 24/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 10EU - 7EU - 14EU
Đặc biệt31578
Giải 173112
Giải 23479313159
Giải 3493205222239477
628630002173974
Giải 47605874339314385
Giải 5111607888887
143725650929
Giải 6448498085
Giải 799425995
ĐầuĐuôi
0
5
1
2,6
2
0,1,2,9
3
1,7
4
2,3,8
5
9,9
6
3,5
7
4,7,8
8
5,5,7,8
9
3,5,8,9
ĐầuĐuôi
2
0
2,3
1
1,2,4
2
4,6,9
3
7
4
0,6,8,8,9
5
1
6
3,7,8
7
4,7,8,9
8
2,5,5,9
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 17/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 15DC - 7DC - 5DC
Đặc biệt52267
Giải 149403
Giải 29434997172
Giải 3147467226973511
341275203582697
Giải 47351708445660590
Giải 5934307888915
623849121830
Giải 6382411324
Giải 793257465
ĐầuĐuôi
0
3
1
1,1,2,5
2
4,5,7
3
0,5,8
4
3,6,9
5
1
6
5,6,7,9
7
2,4
8
2,4,8
9
0,3,7
ĐầuĐuôi
3,9
0
1,1,5
1
1,7,8
2
0,4,9
3
2,7,8
4
1,2,3,6
5
4,6
6
2,6,9
7
3,8
8
4,6
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 10/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2DM - 10DM - 11DM
Đặc biệt83549
Giải 112329
Giải 29254235165
Giải 3597644648197051
578511391477505
Giải 46407601967970379
Giải 5299088961664
559019552214
Giải 6206597471
Giải 799011763
ĐầuĐuôi
0
1,5,6,7
1
4,4,7,9
2
9
3
4
2,9
5
1,1,5
6
3,4,4,5
7
1,9
8
1
9
0,0,6,7,7,9
ĐầuĐuôi
9,9
0
0,5,5,7,8
1
4
2
6
3
1,1,6,6
4
0,5,6
5
0,9
6
0,1,9,9
7
8
1,2,4,7,9
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 03/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6DU - 11DU - 15DU
Đặc biệt38823
Giải 133276
Giải 21293737028
Giải 3365003549985025
815146922978054
Giải 48592164049262018
Giải 5928899102811
428176534235
Giải 6998658806
Giải 766167235
ĐầuĐuôi
0
0,6
1
0,1,4,6,8
2
3,5,6,8,9
3
5,5,7
4
0
5
3,4,8
6
6
7
2,6
8
1,8
9
2,8,9
ĐầuĐuôi
0,1,4
0
1,8
1
7,9
2
2,5
3
1,5
4
2,3,3
5
0,1,2,6,7
6
3
7
1,2,5,8,9
8
2,9
9

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3

this is content for this page

ok?