XSMB Thứ 3- Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 02/06/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 11HM - 9HM - 4HM
Đặc biệt79222
Giải 147910
Giải 28776734726
Giải 3996251532912223
764835715948587
Giải 48481174667539525
Giải 5630569098550
271719356827
Giải 6403790056
Giải 751121639
ĐầuĐuôi
0
3,5,9
1
0,2,6,7
2
2,3,5,5,6,7,9
3
5,9
4
6
5
0,1,3,6,9
6
7
7
8
1,3,7
9
0
ĐầuĐuôi
1,5,9
0
5,8
1
1,2
2
0,2,5,8
3
4
0,2,2,3
5
1,2,4,5
6
1,2,6,8
7
8
0,2,3,5
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 26/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14HU - 12HU - 11HU
Đặc biệt29154
Giải 110231
Giải 27215137224
Giải 3370882466117564
361799004401748
Giải 43374758975151394
Giải 5946976016082
170941657397
Giải 6051155510
Giải 771500061
ĐầuĐuôi
0
0,1,9
1
0,5
2
4
3
1
4
4,8
5
0,1,1,4,5
6
1,1,4,5,9
7
1,4,9
8
2,8,9
9
4,7
ĐầuĐuôi
0,1,5
0
0,3,5,5,6,6,7
1
8
2
3
2,4,5,6,7,9
4
1,5,6
5
6
9
7
4,8
8
0,6,7,8
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 19/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 15GC - 6GC - 2GC
Đặc biệt96600
Giải 155015
Giải 22779207534
Giải 3344906505588157
134001119751457
Giải 41326881071557764
Giải 5723505442837
322578268449
Giải 6139479355
Giải 775134304
ĐầuĐuôi
0
0,0,4
1
0,3,5
2
5,6,6
3
4,5,7,9
4
3,4,9
5
5,5,5,7,7
6
4
7
5,9
8
9
0,2,7
ĐầuĐuôi
0,0,1,9
0
1
9
2
1,4
3
0,3,4,6
4
1,2,3,5,5,5,7
5
2,2
6
3,5,5,9
7
8
3,4,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 19/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 15GC - 6GC - 2GC
Đặc biệt96600
Giải 155015
Giải 22779207534
Giải 3344906505588157
134001119751457
Giải 41326881071557764
Giải 5723505442837
322578268449
Giải 6139479355
Giải 775134304
ĐầuĐuôi
0
0,0,4
1
0,3,5
2
5,6,6
3
4,5,7,9
4
3,4,9
5
5,5,5,7,7
6
4
7
5,9
8
9
0,2,7
ĐầuĐuôi
0,0,1,9
0
1
9
2
1,4
3
0,3,4,6
4
1,2,3,5,5,5,7
5
2,2
6
3,5,5,9
7
8
3,4,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 12/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 15GM - 6GM - 10GM
Đặc biệt35009
Giải 175293
Giải 20789724629
Giải 3457619454245024
599525658003576
Giải 41844371291427518
Giải 5796190465468
750006855133
Giải 6625327388
Giải 733226235
ĐầuĐuôi
0
0,9
1
2,8
2
2,4,5,7,9
3
3,3,5
4
2,2,4,6
5
2
6
1,1,2,8
7
6
8
0,5,8
9
3,7
ĐầuĐuôi
0,8
0
6,6
1
1,2,4,4,5,6
2
3,3,9
3
2,4
4
2,3,8
5
4,7
6
2,9
7
1,6,8
8
0,2
9
XSMB Thứ 3 - Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 Hàng Tuần