XSMB Thứ 7- Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 30/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 7HQ - 15HQ - 3HQ
Đặc biệt59964
Giải 186926
Giải 23585092115
Giải 3550650452225840
977325177188224
Giải 44112334000454945
Giải 5730985228969
960266956372
Giải 6380481888
Giải 780174475
ĐầuĐuôi
0
2,9
1
2,5,7
2
2,2,4,6
3
2
4
0,0,4,5,5
5
0
6
4,5,9
7
1,2,5
8
0,0,1,8
9
5
ĐầuĐuôi
4,4,5,8,8
0
7,8
1
0,1,2,2,3,7
2
3
2,4,6
4
1,4,4,6,7,9
5
2
6
1
7
8
8
0,6
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 23/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 7HY - 11HY - 9HY
Đặc biệt98991
Giải 171131
Giải 21709347125
Giải 3734393930299701
471151350932597
Giải 42177817695701081
Giải 5683755843039
460601931302
Giải 6024784811
Giải 771588177
ĐầuĐuôi
0
1,2,2,6,9
1
1,5
2
4,5
3
1,7,9,9
4
5
8
6
7
0,1,6,7,7
8
1,1,4,4
9
1,3,3,7
ĐầuĐuôi
7
0
0,1,3,7,8,8,9
1
0,0
2
9,9
3
2,8,8
4
1,2
5
0,7
6
3,7,7,9
7
5
8
0,3,3
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 16/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 5GF - 12GF - 13GF
Đặc biệt75146
Giải 118878
Giải 26396181730
Giải 3977757366534335
866364595142875
Giải 47071091349086892
Giải 5383089794445
457286281582
Giải 6111951928
Giải 724442352
ĐầuĐuôi
0
8
1
1,3
2
3,4,8,8
3
0,0,5,6
4
4,5,6
5
1,1,2
6
1,5
7
1,2,5,5,8,9
8
2
9
2
ĐầuĐuôi
3,3
0
1,5,5,6,7
1
5,7,8,9
2
1,2
3
2,4
4
3,4,6,7,7
5
3,4
6
7
0,2,2,7
8
7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 09/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12GQ - 2GQ - 1GQ
Đặc biệt71770
Giải 150898
Giải 26979971237
Giải 3122614404873695
847389720398825
Giải 46500890448342713
Giải 5110591253703
272279225158
Giải 6619341844
Giải 775258502
ĐầuĐuôi
0
0,2,3,3,4,5
1
3,9
2
2,2,5,5,5
3
4,7,8
4
1,4,8
5
8
6
1
7
0,5
8
5
9
5,8,9
ĐầuĐuôi
0,7
0
4,6
1
0,2,2
2
0,0,1
3
0,3,4
4
0,2,2,2,7,8,9
5
6
3
7
3,4,5,9
8
1,9
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 02/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13GY - 6GY - 4GY
Đặc biệt82632
Giải 120684
Giải 23193437670
Giải 3275709855572812
087870440077159
Giải 45801021873303194
Giải 5383166940245
312397431614
Giải 6952824128
Giải 799247046
ĐầuĐuôi
0
0,1
1
2,4,8
2
3,4,4,8
3
0,1,2,4
4
3,5,6
5
2,5,9
6
7
0,0,0
8
4,7
9
4,4,9
ĐầuĐuôi
0,3,7,7,7
0
0,3
1
1,3,5
2
2,4
3
1,2,2,3,8,9,9
4
4,5
5
4
6
8
7
1,2
8
5,9
9
XSMB Thứ 7 - Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 Hàng Tuần