XSMB Thứ 2- Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 01/06/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2HN - 6HN - 1HN
Đặc biệt62323
Giải 107533
Giải 29596665361
Giải 3477490486491013
443768108825177
Giải 49508532751789743
Giải 5932992680313
970813987720
Giải 6991461688
Giải 759035152
ĐầuĐuôi
0
3,8,8
1
3,3
2
0,3,7,9
3
3
4
3,9
5
1,2,9
6
1,1,4,6,8
7
6,7,8
8
8,8
9
1,8
ĐầuĐuôi
2
0
5,6,6,9
1
5
2
0,1,1,2,3,4
3
6
4
5
6,7
6
2,7
7
0,0,6,7,8,8,9
8
2,4,5
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 25/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12HV - 8HV - 15HV
Đặc biệt67211
Giải 138314
Giải 27781784447
Giải 3811104643187685
912756991115960
Giải 47347505375391000
Giải 5758503438124
028702112441
Giải 6524953120
Giải 799127864
ĐầuĐuôi
0
0
1
0,1,1,1,2,4,7
2
0,4,4
3
1,9
4
1,3,7,7
5
3,3
6
0,4
7
5,8
8
5,5,7
9
9
ĐầuĐuôi
0,1,2,6
0
1,1,1,3,4
1
1
2
4,5,5
3
1,2,2,6
4
7,8,8
5
6
1,4,4,8
7
7
8
3,9
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 18/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13GD - 12GD - 11GD
Đặc biệt44554
Giải 174463
Giải 28044942949
Giải 3393687461614611
635843843415642
Giải 41576926708112015
Giải 5235293908542
767441969916
Giải 6483010779
Giải 735034642
ĐầuĐuôi
0
3
1
0,1,1,5,6,6
2
3
4,5
4
2,2,2,6,9,9
5
2,4
6
3,7,8
7
4,6,9
8
3,4
9
0,6
ĐầuĐuôi
1,9
0
1,1
1
4,4,4,5
2
0,6,8
3
3,5,7,8
4
1,3
5
1,1,4,7,9
6
6
7
6
8
4,4,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 11/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12GN - 8GN - 2GN
Đặc biệt02419
Giải 149825
Giải 24528080176
Giải 3848667505575764
456997739435548
Giải 41792680506686836
Giải 5538150161500
114963395095
Giải 6565665553
Giải 797437395
ĐầuĐuôi
0
0,5
1
6,9
2
5
3
6,9
4
3,8,9
5
3,5
6
4,5,5,6,8
7
3,6
8
0,1
9
2,4,5,5,7,9
ĐầuĐuôi
0,8
0
8
1
9
2
4,5,7
3
6,9
4
0,2,5,6,6,9,9
5
1,3,6,7
6
9
7
4,6
8
1,3,4,9
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 04/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9GV - 11GV - 3GV
Đặc biệt36662
Giải 162017
Giải 26318455310
Giải 3018891432988948
496534717912429
Giải 42993469112016781
Giải 5962295305708
198353104259
Giải 6567622767
Giải 779978022
ĐầuĐuôi
0
1,8
1
0,0,7
2
2,2,2,9,9
3
0
4
8
5
3,9
6
2,7,7
7
9,9
8
0,1,3,4,9
9
1,3,7
ĐầuĐuôi
1,1,3,8
0
0,8,9
1
2,2,2,6
2
5,8,9
3
8
4
5
6
1,6,6,9
7
0,4
8
2,2,5,7,7,8
9
XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần