XSMB thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Bắc thứ 2 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 30/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12EN - 5EN - 9EN
Đặc biệt42902
Giải 192559
Giải 29871208709
Giải 3030807105513663
022493614028867
Giải 41559322133430895
Giải 5463970938482
490625769849
Giải 6314495258
Giải 755947905
ĐầuĐuôi
0
2,5,6,9
1
2,4
2
1
3
9
4
0,3,9,9
5
5,5,8,9,9
6
3,7
7
6,9
8
0,2
9
3,4,5,5
ĐầuĐuôi
4,8
0
2
1
0,1,8
2
4,6,9
3
1,9
4
0,5,5,9,9
5
0,7
6
6
7
5
8
0,3,4,4,5,5,7
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 23/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 9EV - 11EV - 10EV
Đặc biệt36123
Giải 174096
Giải 27496390401
Giải 3720388961592996
486547477428017
Giải 45815985282190411
Giải 5397583106703
455705047487
Giải 6551090914
Giải 756870793
ĐầuĐuôi
0
1,3,4,7
1
0,1,4,5,5,7,9
2
3
3
8
4
5
1,2,4,6,7
6
3
7
4,5
8
7,7
9
0,3,6,6
ĐầuĐuôi
1,9
0
0,1,5
1
5
2
0,2,6,9
3
0,1,5,7
4
1,1,7
5
5,9,9
6
0,1,5,8,8
7
3
8
1
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 16/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14DE - 8DE - 15DE
Đặc biệt28322
Giải 107557
Giải 26570227990
Giải 3642638840071845
112560242845940
Giải 42686104459889434
Giải 5101005741724
056640757615
Giải 6998974058
Giải 730770029
ĐầuĐuôi
0
0,0,2
1
0,5
2
2,4,8,9
3
0,4
4
0,4,5
5
6,7,8
6
3,6
7
4,4,5,7
8
6,8
9
0,8
ĐầuĐuôi
0,0,1,3,4,9
0
1
0,2
2
6
3
2,3,4,7,7
4
1,4,7
5
5,6,8
6
5,7
7
2,5,8,9
8
2
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 09/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 4DN - 6DN - 8DN
Đặc biệt95973
Giải 103777
Giải 24309602288
Giải 3325793785322678
408649686118906
Giải 46471658166022389
Giải 5795668797209
521424370928
Giải 6182761885
Giải 764807695
ĐầuĐuôi
0
2,6,9
1
4
2
8
3
7
4
5
3,6
6
1,1,4,4
7
1,3,6,7,8,9,9
8
0,1,2,5,8,9
9
5,6
ĐầuĐuôi
8
0
6,6,7,8
1
0,8
2
5,7
3
1,6,6
4
8,9
5
0,5,7,9
6
3,7
7
2,7,8
8
0,7,7,8
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 02/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 7DV - 9DV - 11DV
Đặc biệt73787
Giải 132978
Giải 28236565300
Giải 3320783555619862
707566181540242
Giải 42323938248125049
Giải 5457728200337
951847588860
Giải 6247296506
Giải 785667494
ĐầuĐuôi
0
0,6
1
2,5,8
2
0,3
3
7
4
2,7,9
5
6,6,8
6
0,2,5,6
7
4,7,8,8
8
2,5,7
9
4,6
ĐầuĐuôi
0,2,6
0
1
1,4,6,8
2
2
3
7,9
4
1,6,8
5
0,5,5,6,9
6
3,4,7,8
7
1,5,7,7
8
4
9

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 test