XSMB thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Bắc thứ 5 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 26/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12ES - 11ES - 2ES
Đặc biệt94135
Giải 122095
Giải 20974836993
Giải 3726760361318638
000044929578138
Giải 40172350354648693
Giải 5451283548195
325875069634
Giải 6910855136
Giải 706938280
ĐầuĐuôi
0
3,4,6,6
1
0,2,3
2
3
4,5,6,8,8
4
8
5
4,5,8
6
4
7
2,6
8
0,2
9
3,3,3,5,5,5
ĐầuĐuôi
1,8
0
1
1,7,8
2
0,1,9,9,9
3
0,3,5,6
4
3,5,9,9,9
5
0,0,3,7
6
7
3,3,4,5
8
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 19/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1DA - 12DA - 7DA
Đặc biệt85074
Giải 133372
Giải 28698536432
Giải 3110740115129579
692511386322942
Giải 47227612308046806
Giải 5800483893963
182249293867
Giải 6110971212
Giải 781193679
ĐầuĐuôi
0
4,4,6
1
0,2,9
2
2,3,7,9
3
2,6
4
2
5
1,1
6
3,3,7
7
1,2,4,4,9,9
8
1,5,9
9
ĐầuĐuôi
1
0
5,5,7,8
1
1,2,3,4,7
2
2,6,6
3
0,0,7,7
4
8
5
0,3
6
2,6
7
8
1,2,7,7,8
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 12/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 10DK - 13DK - 12DK
Đặc biệt74951
Giải 127007
Giải 25572108593
Giải 3133395736172694
548539302966362
Giải 44054858245323578
Giải 5423181985918
733261212635
Giải 6209821619
Giải 744560147
ĐầuĐuôi
0
1,7,9
1
8,9
2
1,1,1,9
3
1,2,2,5,9
4
4,7
5
1,3,4,6
6
1,2
7
8
8
2
9
3,4,8
ĐầuĐuôi
0
0,2,2,2,3,5,6
1
3,3,6,8
2
5,9
3
4,5,9
4
3
5
5
6
0,4
7
1,7,9
8
0,1,2,3
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 05/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 14DS - 9DS - 5DS
Đặc biệt52991
Giải 147359
Giải 24455154484
Giải 3256666870540379
604767783835907
Giải 46198179393905253
Giải 5486670979363
238041774853
Giải 6483781539
Giải 733260504
ĐầuĐuôi
0
4,5,5,7
1
2
6
3
3,8,9
4
5
1,3,3,9
6
3,6,6
7
6,7,9
8
0,1,3,4
9
0,1,3,7,8
ĐầuĐuôi
8,9
0
5,8,9
1
2
3,5,5,6,8,9
3
0,8
4
0,0
5
2,6,6,7
6
0,7,9
7
3,9
8
3,5,7
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 27/02/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6CA - 5CA - 8CA
Đặc biệt26422
Giải 129343
Giải 23538377943
Giải 3628529348253844
551777957340786
Giải 43712069156622082
Giải 5389199057400
614779586420
Giải 6194020360
Giải 752810706
ĐầuĐuôi
0
0,5,6,7
1
2
2
0,0,2
3
4
3,3,4,7
5
2,2,8
6
0,2
7
3,7
8
1,2,2,3,6
9
1,1,4
ĐầuĐuôi
0,2,2,6
0
8,9,9
1
1,2,5,5,6,8,8
2
4,4,7,8
3
4,9
4
0
5
0,8
6
0,4,7
7
5
8
9
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5