XSMB Thứ 5- Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 28/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3HS - 9HS - 11HS
Đặc biệt09913
Giải 161778
Giải 24924425187
Giải 3595871303487962
573781395867787
Giải 45092625538035219
Giải 5289401894781
176313804363
Giải 6492842213
Giải 745105071
ĐầuĐuôi
0
3
1
0,3,3,9
2
3
4
4
2,4,5
5
0,5,8
6
2,3,3
7
1,8,8
8
0,1,7,7,7,9
9
2,2,4
ĐầuĐuôi
1,5,8
0
7,8
1
4,6,9,9
2
0,1,1,6,6
3
3,4,9
4
4,5
5
6
8,8,8
7
5,7,7
8
1,8
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 21/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 11GA - 14GA - 1GA
Đặc biệt58738
Giải 131202
Giải 27907429741
Giải 3857716906843577
064793760141114
Giải 45957496257631379
Giải 5892189691051
691075380626
Giải 6122994724
Giải 760943254
ĐầuĐuôi
0
1,2
1
0,4
2
1,2,4,6
3
2,8,8
4
1
5
1,4,7
6
0,2,3,8,9
7
1,4,7,9,9
8
9
4,4
ĐầuĐuôi
1,6
0
0,2,4,5,7
1
0,2,3,6
2
6
3
1,2,5,7,9,9
4
5
2
6
5,7
7
3,3,6
8
6,7,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 14/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 10GK - 9GK - 7GK
Đặc biệt33963
Giải 133143
Giải 28647579746
Giải 3678075044533683
411711316576267
Giải 41077237171746672
Giải 5879344454104
744633281742
Giải 6981178124
Giải 715449012
ĐầuĐuôi
0
4,7
1
2,5
2
4,8
3
4
2,3,4,5,5,6,6
5
6
3,5,7
7
1,1,2,4,5,7,8
8
1,3
9
0,3
ĐầuĐuôi
9
0
7,7,8
1
1,4,7
2
4,6,8,9
3
0,2,4,7
4
1,4,4,6,7
5
4,4
6
0,6,7
7
2,7
8
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 07/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12GS - 8GS - 6GS
Đặc biệt83382
Giải 120244
Giải 24700108910
Giải 3326832955681625
039360641337934
Giải 43402247111206427
Giải 5096669926511
601741913660
Giải 6716124785
Giải 716787908
ĐầuĐuôi
0
1,2,8
1
0,1,3,6,6,7
2
0,4,5,7
3
4,6
4
4
5
6
6
0,6
7
1,8,9
8
2,3,5
9
1,2
ĐầuĐuôi
1,2,6
0
0,1,7,9
1
0,8,9
2
1,8
3
2,3,4
4
2,8
5
1,1,3,5,6
6
1,2
7
0,7
8
7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 30/04/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8FA - 12FA - 15FA
Đặc biệt06702
Giải 126083
Giải 21362241709
Giải 3211050711687934
852187069200542
Giải 41871898855557775
Giải 5936113945433
078089235972
Giải 6945995032
Giải 737691999
ĐầuĐuôi
0
2,5,9
1
6,8,9
2
2,3
3
2,3,4,7
4
2,5
5
5
6
1,9
7
1,2,5
8
0,3,8
9
2,4,5,9
ĐầuĐuôi
8
0
6,7
1
0,2,3,4,7,9
2
2,3,8
3
3,9
4
0,4,5,7,9
5
1
6
3
7
1,8
8
0,1,6,9
9
XSMB Thứ 5 - Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 Hàng Tuần