XSMB Thứ 6- Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 29/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1HR - 11HR - 13HR
Đặc biệt97954
Giải 121263
Giải 23361177358
Giải 3246542018022497
073182905710725
Giải 48100887880190483
Giải 5355685190831
987686361866
Giải 6038598639
Giải 717187362
ĐầuĐuôi
0
0
1
1,7,8,8,9,9
2
5
3
1,6,8,9
4
5
4,4,6,7,8
6
2,3,6
7
3,6,8
8
0,3
9
7,8
ĐầuĐuôi
0,8
0
1,3
1
6
2
6,7,8
3
5,5
4
2
5
3,5,6,7
6
1,5,9
7
1,1,3,5,7,9
8
1,1,3
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 22/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1HZ - 7HZ - 14HZ
Đặc biệt27298
Giải 191982
Giải 27711897508
Giải 3771508379745298
910812895179440
Giải 42982153649396112
Giải 5937713678442
962511417384
Giải 6826398337
Giải 778938766
ĐầuĐuôi
0
8
1
2,8
2
5,6
3
6,7,9
4
0,1,2
5
0,1
6
6,7
7
7,8
8
1,2,2,4,7
9
3,7,8,8,8
ĐầuĐuôi
4,5
0
4,5,8
1
1,4,8,8
2
9
3
8
4
2
5
2,3,6
6
3,6,7,8,9
7
0,1,7,9,9,9
8
3
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 15/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6GH - 3GH - 1GH
Đặc biệt41795
Giải 153938
Giải 23463173859
Giải 3298088471738740
234699633387101
Giải 44712954789319008
Giải 5387867076341
676195957341
Giải 6237407256
Giải 793792273
ĐầuĐuôi
0
1,7,7,8,8
1
2,7
2
2
3
1,1,3,7,8
4
0,1,1,7
5
6,9
6
1,9
7
3,8,9
8
9
3,5,5
ĐầuĐuôi
4
0
0,3,3,4,4,6
1
1,2
2
3,7,9
3
4
9,9
5
5
6
0,0,1,3,4
7
0,0,3,7
8
5,6,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 08/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3GR - 14GR - 9GR
Đặc biệt67241
Giải 156017
Giải 27702865457
Giải 3268556945976907
871542395726148
Giải 43704591392236079
Giải 5187456680874
232816100403
Giải 6959645907
Giải 742678695
ĐầuĐuôi
0
3,4,7,7
1
0,3,7
2
3,8,8
3
4
1,2,5,8
5
4,5,7,7,9,9
6
7,8
7
4,4,9
8
6
9
5
ĐầuĐuôi
1
0
4
1
4
2
0,1,2
3
0,5,7,7
4
4,5,9
5
8
6
0,0,1,5,5,6
7
2,2,4,6
8
5,5,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 01/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 13GZ - 1GZ - 9GZ
Đặc biệt29166
Giải 105369
Giải 21934316172
Giải 3353717372530299
420845994172698
Giải 45746615128950556
Giải 5938859942799
693442850820
Giải 6802598382
Giải 764683869
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
0,5
3
4,8
4
1,3,6
5
1,6
6
4,6,8,9,9
7
1,2
8
2,4,5,8
9
4,5,8,8,9,9
ĐầuĐuôi
2
0
4,5,7
1
0,7,8
2
4
3
3,6,8,9
4
2,8,9
5
4,5,6
6
7
3,6,8,9,9
8
6,6,9,9
9
XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần