XSMB Thứ 4- Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 03/06/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 15HL - 1HL - 12HL
Đặc biệt62500
Giải 112536
Giải 23510357732
Giải 3828939469374111
390013128043462
Giải 49795989084440830
Giải 5307779444950
808431273748
Giải 6577135933
Giải 779093375
ĐầuĐuôi
0
0,1,3,9
1
1
2
7
3
0,2,3,3,5,6
4
4,4,8
5
0
6
2
7
5,7,7,9
8
0,4
9
0,3,3,5
ĐầuĐuôi
0,3,5,8,9
0
0,1
1
3,6
2
0,3,3,9,9
3
4,4,8
4
3,7,9
5
3
6
2,7,7
7
4
8
0,7
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 27/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 8HT - 13HT - 10HT
Đặc biệt06561
Giải 161403
Giải 21880700310
Giải 3455551020566260
070510908445474
Giải 49773535680147498
Giải 5461000439973
023015221164
Giải 6675187962
Giải 748689139
ĐầuĐuôi
0
3,5,7
1
0,0,4
2
2
3
0,9
4
3,8
5
1,5,6
6
0,1,2,4,8
7
3,3,4,5
8
4,7
9
1,8
ĐầuĐuôi
1,1,3,6
0
5,6,9
1
2,6
2
0,4,7,7
3
1,6,7,8
4
0,5,7
5
5
6
0,8
7
4,6,9
8
3
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 20/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 3GB - 15GB - 14GB
Đặc biệt51265
Giải 176785
Giải 28284129964
Giải 3763108217671258
388516488475098
Giải 43205756193689273
Giải 5595946088563
690753421543
Giải 6112439937
Giải 788052812
ĐầuĐuôi
0
5,5,7,8
1
0,2,2
2
8
3
7,9
4
1,2,3
5
1,8,9
6
1,3,4,5,8
7
3,6
8
4,5,8
9
8
ĐầuĐuôi
1
0
4,5,6
1
1,1,4
2
4,6,7
3
6,8
4
0,0,6,8
5
7
6
0,3
7
0,2,5,6,8,9
8
3,5
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 13/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2GL - 6GL - 5GL
Đặc biệt12795
Giải 132463
Giải 22466825372
Giải 3759644523738626
000034172085085
Giải 48388812179110777
Giải 5694225722421
670267818688
Giải 6533448055
Giải 750633917
ĐầuĐuôi
0
2,3
1
1,7
2
0,1,1,6
3
3,7,9
4
2,8
5
0,5
6
3,3,4,8
7
2,2,7
8
1,5,8,8
9
5
ĐầuĐuôi
2,5
0
1,2,2,8
1
0,4,7,7
2
0,3,6,6
3
6
4
5,8,9
5
2
6
1,3,7
7
4,6,8,8
8
3
9

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 06/05/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 12GT - 1GT - 11GT
Đặc biệt03336
Giải 187945
Giải 29722651794
Giải 3910686454351130
865841591685086
Giải 47435614387312772
Giải 5904163746429
544568268420
Giải 6013673613
Giải 725365315
ĐầuĐuôi
0
1
3,3,5,6
2
0,5,6,6,9
3
0,1,5,6,6
4
1,3,3,5,5
5
3
6
8
7
2,3,4
8
4,6
9
4
ĐầuĐuôi
2,3
0
3,4
1
7
2
1,1,4,4,5,7
3
7,8,9
4
1,2,3,4,4
5
1,2,2,3,3,8
6
7
6
8
2
9
XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 Hàng Tuần