XSMB thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Bắc thứ 4 Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 25/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 7ET - 8ET - 2ET
Đặc biệt54296
Giải 154643
Giải 28524019833
Giải 3470823226846213
342735600009457
Giải 45564006624884437
Giải 5745538843745
801847114882
Giải 6184517673
Giải 768192148
ĐầuĐuôi
0
0
1
1,3,7,8,9
2
1
3
3,7
4
0,3,5,8
5
5,7
6
4,6,8,8
7
3,3
8
2,2,4,4,8
9
6
ĐầuĐuôi
0,4
0
1,2
1
8,8
2
1,3,4,7,7
3
6,8,8
4
4,5
5
6,9
6
1,3,5
7
1,4,6,6,8
8
1
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 18/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 6DB - 14DB - 13DB
Đặc biệt81489
Giải 116279
Giải 21683313453
Giải 3334161842262872
733417055986064
Giải 41492156552947895
Giải 5279722189847
478810007626
Giải 6251694594
Giải 712542890
ĐầuĐuôi
0
0
1
2,6,8
2
2,6,8
3
3
4
1,7
5
1,3,4,9
6
4,5
7
2,9
8
8,9
9
0,2,4,4,4,5,7
ĐầuĐuôi
0,9
0
4,5
1
1,2,7,9
2
3,5
3
5,6,9,9,9
4
6,9
5
1,2
6
4,9
7
1,2,8
8
5,7,8
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 11/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 1DL - 12DL - 10DL
Đặc biệt29224
Giải 168194
Giải 24358038840
Giải 3083293105005198
463601102551779
Giải 40725235923026234
Giải 5462911418702
062696918499
Giải 6445065174
Giải 745792111
ĐầuĐuôi
0
2,2
1
1
2
1,4,5,5,6,9,9
3
4
4
0,1,5,5
5
0,9
6
0,5
7
4,9,9
8
0
9
1,4,8,9
ĐầuĐuôi
4,5,6,8
0
1,2,4,9
1
0,0
2
3
2,3,7,9
4
2,2,4,4,6
5
2
6
7
9
8
2,2,5,7,7,9
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 04/03/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 11DT - 12DT - 9DT
Đặc biệt51223
Giải 177441
Giải 20218505377
Giải 3969839211430946
327791034983058
Giải 47197035344937508
Giải 5941365776324
226523984204
Giải 6159698754
Giải 750313861
ĐầuĐuôi
0
4,8
1
3,4
2
3,4
3
1,8
4
1,6,9
5
0,3,4,8,9
6
1,5
7
7,7,9
8
3,5
9
3,7,8,8
ĐầuĐuôi
5
0
3,4,6
1
2
1,2,5,8,9
3
0,1,2,5
4
6,8
5
4
6
7,7,9
7
0,3,5,9,9
8
4,5,7
9

Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 26/02/2020

Ký hiệu trúng ĐB: 2CB - 4CB - 10CB
Đặc biệt23146
Giải 198019
Giải 28723429114
Giải 3919809929892782
188059185102412
Giải 49570416483161663
Giải 5181463918882
543072873653
Giải 6403810362
Giải 783964719
ĐầuĐuôi
0
3,5
1
0,2,4,4,6,9,9
2
3
0,4
4
6,7
5
1,3
6
2,3,4
7
0
8
0,2,2,3,7
9
1,6,8
ĐầuĐuôi
1,3,7,8
0
5,9
1
1,6,8,8
2
0,5,6,8
3
1,1,3,6
4
0
5
1,4,9
6
4,8
7
9
8
1,1
9
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4