Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/11/2020: TN, AG, BTH

Thứ 5,  

Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 19/11/2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
39
12
09
G7
812
269
863
G6
7872
6831
8017
2541
8479
6230
8454
7166
6955
G5
7866
8514
4542
G4
36568
94157
67907
31038
59176
62242
24553
62190
04315
82672
51240
93801
08868
96752
32159
99673
71788
35886
80484
44241
82289
G3
39827
38239
52069
53871
45915
29607
G2
66616
36340
37469
G1
64692
29547
00793
ĐB
768436
986200
765131
ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 7 0,1 7,9
1 2,6,7 2,4,5 5
2 7
3 1,6,8,9,9 0 1
4 2 0,0,1,7 1,2
5 3,7 2 4,5,9
6 6,8 8,9,9 3,6,9
7 2,6 1,2,9 3
8 4,6,8,9
9 2 0 3

Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 19/11/2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Nam ngày