Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/11/2020: VL, BD, TV

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 20/11/2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
21
16
48
G7
510
356
706
G6
6299
1228
4551
0705
3885
2769
3408
7448
6800
G5
8112
8889
1726
G4
53324
22886
38765
51295
55130
04076
11710
98199
57639
82017
18927
53977
21841
59702
30959
13977
93970
29149
71580
53687
78076
G3
32536
93716
00954
13960
10805
02537
G2
44038
80938
42772
G1
29169
06986
43401
ĐB
107953
574047
358536
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 2,5 0,1,5,6,8
1 0,0,2,6 6,7
2 1,4,8 7 6
3 0,6,8 8,9 6,7
4 1,7 8,8,9
5 1,3 4,6 9
6 5,9 0,9
7 6 7 0,2,6,7
8 6 5,6,9 0,7
9 5,9 9

Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 20/11/2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Nam ngày