Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Nam ngày 22/11/2019: VL, BD, TV

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 22/11/2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
05
93
17
G7
587
912
466
G6
6838
5587
8491
0924
9487
4318
4179
3307
1380
G5
6480
0954
5347
G4
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
G3
11739
89119
12672
72534
92752
76263
G2
95825
50027
72980
G1
49662
10977
84830
ĐB
501300
299651
205366
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00,2,57,8
192,87
25,84,7
38,94,70
447,7
50,1,1,4,82,9
60,2,43,6,6,6
72,3,7,80,5,9
80,5,7,70,70,0
91,531
Kết quả xổ số Miền Nam ngày