Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Nam ngày 27/12/2019: VL, BD, TV

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 27/12/2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
78
72
14
G7
889
880
358
G6
7839
7650
7244
5664
0685
7119
2095
7160
5769
G5
2869
9103
1389
G4
85270
15057
77127
56927
03586
26136
16367
83981
78870
68884
03018
78193
62662
45055
48289
78873
43703
14454
82190
78713
34335
G3
41088
15554
39852
94632
32392
11346
G2
50827
10588
91611
G1
24666
54934
06052
ĐB
257077
479406
595583
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03,63
18,91,3,4
27,7,7
36,92,45
446
50,4,72,52,4,8
66,7,92,40,9
70,7,80,23
86,8,90,1,4,5,83,9,9
930,2,5
Kết quả xổ số Miền Nam ngày