Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Nam ngày 29/11/2019: VL, BD, TV

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 29/11/2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
50
29
60
G7
408
687
242
G6
4698
2715
8558
5789
6760
1389
9948
1972
8448
G5
0044
4322
4272
G4
66449
70334
56222
69625
47945
13070
28907
57220
26216
70074
70616
56962
60311
79550
32674
02573
64589
27745
87587
37894
51886
G3
06707
46464
53477
82953
23045
17403
G2
59097
28244
83907
G1
89927
14232
26191
ĐB
525386
614560
635704
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07,7,83,4,7
151,6,6
22,5,70,2,9
342
44,5,942,5,5,8,8
50,80,3
640,0,20
704,72,2,3,4
867,9,96,7,9
97,81,4
Kết quả xổ số Miền Nam ngày