Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/01/2020: TN, AG, BTH

Thứ 5,  

Kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 30/01/2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
62
34
89
G7
430
419
756
G6
9227
5296
9001
0632
5645
7677
0932
2494
6451
G5
4607
3658
5730
G4
71278
02388
66599
62108
06825
87750
93576
94279
43870
55452
73049
65265
05668
44699
19711
43925
37373
92273
23883
45981
67308
G3
80253
71353
94652
65074
01070
27670
G2
13034
05617
76401
G1
66479
72357
00672
ĐB
275350
931888
410055
ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
01,7,81,8
17,91
25,75
30,42,40,2
45,9
50,0,3,32,2,7,81,5,6
625,8
76,8,90,4,7,90,0,2,3,3
8881,3,9
96,994
Kết quả xổ số Miền Nam ngày