XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần | VuaKetQua.com

Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật ngày 29/03/2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
12
50
G7
148
180
G6
7333
3704
5382
6385
6306
5785
G5
1331
1789
G4
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
G3
53371
83935
16974
52344
G2
12641
22266
G1
46260
04591
ĐB
048372
192597
ĐầuKon TumKhánh Hòa
04,86,6
125
20
31,3,5
41,84
53,9,90
60,36,7
71,2,34
820,1,5,5,9
930,1,5,7

Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật ngày 22/03/2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
30
54
G7
674
435
G6
1632
0505
6074
1432
0964
3494
G5
2346
1604
G4
50208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
G3
77633
83456
69728
71154
G2
11168
15226
G1
74934
38074
ĐB
724248
561978
ĐầuKon TumKhánh Hòa
05,84
18
20,36,8
30,2,3,42,5,9
46,8,95,5
564,4
62,84,9
74,44,8
85
96,94,4

Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật ngày 15/03/2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
17
97
G7
716
898
G6
1283
0805
4797
3799
0537
9306
G5
5323
7027
G4
42703
58230
41024
76249
05318
07901
88088
61716
14569
75091
35598
51605
72114
81137
G3
80290
17465
31822
59435
G2
57918
59443
G1
13259
42912
ĐB
822730
275447
ĐầuKon TumKhánh Hòa
01,3,55,6
16,7,8,82,4,6
23,42,7
30,05,7,7
493,7
59
659
7
83,8
90,71,7,8,8,9

Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật ngày 08/03/2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
07
94
G7
849
261
G6
6288
7423
0629
7747
6369
4595
G5
4980
0305
G4
17272
56681
27120
19149
83742
96280
22865
94435
43160
92149
42164
13879
11908
04005
G3
49030
93347
75157
49589
G2
97082
15885
G1
01724
12669
ĐB
692810
184615
ĐầuKon TumKhánh Hòa
075,5,8
105
20,3,4,9
305
42,7,9,97,9
57
650,1,4,9,9
729
80,0,1,2,85,9
94,5

Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật ngày 01/03/2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
82
94
G7
219
268
G6
4703
1018
4522
5644
3480
9152
G5
2276
0913
G4
72138
05381
78511
63678
62880
19814
26422
12743
48320
23690
96463
78602
85926
12938
G3
79014
52010
57714
06821
G2
30956
50150
G1
02375
41648
ĐB
185095
605400
ĐầuKon TumKhánh Hòa
030,2
10,1,4,4,8,93,4
22,20,1,6
388
43,4,8
560,2
63,8
75,6,8
80,1,20
950,4
Kết quả xổ số miền Trung Chủ nhật