Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 03/01/2020: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 03/01/2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
08
33
G7
269
475
G6
1097
3243
2847
6952
3826
3250
G5
3693
6419
G4
44272
69546
21576
58807
97151
34485
06276
78480
81357
75247
81063
67278
51601
26134
G3
70761
04977
86122
49474
G2
54795
00491
G1
60106
48181
ĐB
426387
271620
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06,7,81
19
20,2,6
33,4
43,6,77
510,2,7
61,93
72,6,6,74,5,8
85,70,1
93,5,71
Kết quả xổ số Miền Trung ngày