Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/03/2020: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 06/03/2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
55
60
G7
703
814
G6
0144
2396
4869
5912
3738
5391
G5
5742
2927
G4
62544
49425
41887
05054
18382
56741
87924
55146
61249
86668
50235
25103
20020
68970
G3
16897
84576
92913
39941
G2
82748
82001
G1
98141
18720
ĐB
376161
270295
ĐầuGia LaiNinh Thuận
031,3
12,3,4
24,50,0,7
35,8
41,1,2,4,4,81,6,9
54,5
61,90,8
760
82,7
96,71,5
Kết quả xổ số Miền Trung ngày