Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/01/2020: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 10/01/2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
95
20
G7
100
693
G6
5832
5512
4191
1588
4111
2366
G5
5327
3804
G4
62350
98157
59388
05859
06066
03977
67138
49758
59094
14476
61873
18246
90304
82819
G3
39692
46390
48091
72913
G2
21622
10466
G1
29865
13448
ĐB
702202
943245
ĐầuGia LaiNinh Thuận
00,24,4
121,3,9
22,70
32,8
45,6,8
50,7,98
65,66,6
773,6
888
90,1,2,51,3,4
Kết quả xổ số Miền Trung ngày