Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/01/2020: TTH, PY

Thứ 2,  
Kết quả xổ số Miền Trung ngày