Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/09/2020: KT, KH

Chủ nhật,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 13/09/2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
28
15
G7
154
260
G6
1732
2173
9479
3675
9822
8399
G5
1531
6029
G4
26274
36378
27684
24737
45266
22252
24852
85489
22566
25867
27900
47791
49194
29704
G3
04571
06635
25388
94400
G2
28454
08815
G1
69715
80496
ĐB
734297
179663
ĐầuKon TumKhánh Hòa
0 0,0,4
1 5 5,5
2 8 2,9
3 1,2,5,7
4
5 2,2,4,4
6 6 0,3,6,7
7 1,3,4,8,9 5
8 4 8,9
9 7 1,4,6,9
Kết quả xổ số Miền Trung ngày