Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/02/2020: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 14/02/2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
12
81
G7
158
004
G6
5365
0479
2015
9454
0022
4487
G5
4722
6360
G4
17273
73367
19141
26371
09624
53693
72702
06699
62030
96760
20923
35241
07034
54450
G3
98940
35596
75850
65320
G2
18557
13282
G1
34720
11272
ĐB
687607
246528
ĐầuGia LaiNinh Thuận
02,74
12,5
20,2,40,2,3,8
30,4
40,11
57,80,0,4
65,70,0
71,3,92
81,2,7
93,69
Kết quả xổ số Miền Trung ngày