Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 17/01/2020: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 17/01/2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
83
03
G7
568
852
G6
1885
7137
7997
0414
6645
4960
G5
5608
5894
G4
85559
56019
12325
32778
48425
51163
85938
02509
04401
27268
57942
17882
70751
70653
G3
76085
23943
10788
67278
G2
72319
02473
G1
99074
72827
ĐB
325302
750515
ĐầuGia LaiNinh Thuận
02,81,3,9
19,94,5
25,57
37,8
432,5
591,2,3
63,80,8
74,83,8
83,5,52,8
974
Kết quả xổ số Miền Trung ngày