Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 19/02/2021: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 19/02/2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
39
30
G7
706
938
G6
8398
6463
2419
4692
3731
3990
G5
7403
7372
G4
84235
49275
19077
09761
61191
59244
02495
23298
60703
84341
69899
70014
58381
71635
G3
65899
64499
61766
13409
G2
54070
55477
G1
18048
65186
ĐB
326563
312872
ĐầuGia LaiNinh Thuận
03,63,9
194
2
35,90,1,5,8
44,81
5
61,3,36
70,5,72,2,7
81,6
9
Kết quả xổ số Miền Trung ngày