Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 19/12/2019: BDI, QT, QB

Thứ 5,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 19/12/2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
G8
53
52
19
G7
537
397
572
G6
7354
0084
6671
1350
2806
1048
7918
2304
2809
G5
1702
4690
2711
G4
90135
71952
59935
88817
84208
16601
99152
53679
56254
45440
01279
63415
13542
10960
44134
24211
92305
15403
87192
09266
74813
G3
83584
00760
84219
53252
97501
38406
G2
20161
74139
31688
G1
29921
59542
31589
ĐB
143785
399613
075755
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
01,2,861,3,4,5,6,9
173,5,91,1,3,8,9
21
35,5,794
40,2,2,8
52,2,3,40,2,2,45
60,106
719,92
84,4,58,9
90,72
Kết quả xổ số Miền Trung ngày