Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/11/2020: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 20/11/2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
69
94
G7
115
441
G6
1257
3047
3317
9702
1250
1814
G5
6641
6540
G4
66641
30223
28179
41984
13886
54459
08410
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
G3
25246
19731
12019
42416
G2
46383
01274
G1
54500
21018
ĐB
970325
681318
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0 0 2,7
1 0,5,7 2,2,4,6,8,8,9
2 3,5 7
3 1
4 1,1,6,7 0,1
5 7,9 0,7,8
6 9
7 9 4
8 3,4,6 2
9 4
Kết quả xổ số Miền Trung ngày