Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/11/2019: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 22/11/2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
73
42
G7
847
954
G6
3554
4951
9716
2623
2785
2447
G5
0042
3793
G4
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
G3
73850
22877
35907
50008
G2
97742
00296
G1
48323
03392
ĐB
720272
176854
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01,97,8
160,1
23,63
38
42,2,72,7
50,1,1,41,4,4,8
66,94
72,3,7
802,5
92,3,6
Kết quả xổ số Miền Trung ngày