Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/01/2020: GL, NT

Thứ 6,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 24/01/2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
85
83
G7
919
452
G6
9551
8558
3002
2035
2849
0186
G5
3415
8735
G4
87776
11390
85987
01326
72273
50562
24328
09897
58549
25647
15076
54484
46239
33338
G3
55075
11932
35783
64019
G2
04324
89649
G1
89383
66281
ĐB
433603
750822
ĐầuGia LaiNinh Thuận
02,3
15,99
24,6,82
325,5,8,9
47,9,9,9
51,82
62
73,5,66
83,5,71,3,3,4,6
907
Kết quả xổ số Miền Trung ngày