Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/06/2020: KT, KH

Chủ nhật,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 28/06/2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
G8
34
00
G7
187
606
G6
9886
3992
0977
6650
7010
8286
G5
1152
9817
G4
90220
01170
45728
59191
58435
53804
74002
38778
85517
72681
65381
14692
54233
40073
G3
27851
95172
12326
36631
G2
49246
78859
G1
03401
16502
ĐB
407133
551158
ĐầuKon TumKhánh Hòa
0 1,2,4 0,2,6
1 0,7,7
2 0,8 6
3 3,4,5 1,3
4 6
5 1,2 0,8,9
6
7 0,2,7 3,8
8 6,7 1,1,6
9 1,2 2
Kết quả xổ số Miền Trung ngày