Thiet bi xong hoi TuanKiet

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/01/2020: BDI, QT, QB

Thứ 5,  

Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 30/01/2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
G8
06
48
76
G7
354
600
813
G6
1904
7788
9685
6498
5899
7200
8885
6939
3063
G5
5552
8797
4627
G4
30237
17013
96809
55741
78015
34261
96006
34057
88488
91873
99384
73197
14282
74297
19537
83601
59978
20093
77262
91125
65622
G3
97059
29065
24219
93205
82758
84676
G2
17447
78487
49523
G1
81810
81393
09813
ĐB
624288
670044
243008
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
04,6,6,90,0,51,8
10,3,593,3
22,3,5,7
377,9
41,74,8
52,4,978
61,52,3
736,6,8
85,8,82,4,7,85
93,7,7,7,8,93
Kết quả xổ số Miền Trung ngày