Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
05/01/2022
Sóc Trăng
4775
Đồng Nai
6249
Cần Thơ
5244
Thứ ba
04/01/2022
Vũng Tàu
4702
Bến Tre
8857
Bạc Liêu
6360
Thứ hai
03/01/2022
TP Hồ Chí Minh
7706
Đồng Tháp
2914
Cà Mau
2650
Chủ nhật
02/01/2022
Tiền Giang
8341
Kiên Giang
6763
Đà Lạt
8764
Thứ bảy
01/01/2022
Long An
1707
TP Hồ Chí Minh
5769
Hậu Giang
9590
Bình Phước
1149
Thứ sáu
31/12/2021
Vĩnh Long
9517
Trà Vinh
5926
Bình Dương
9007
Thứ năm
30/12/2021
Tây Ninh
7517
Bình Thuận
3075
An Giang
1352
Thứ tư
29/12/2021
Sóc Trăng
0668
Đồng Nai
3087
Cần Thơ
3845
Thứ ba
28/12/2021
Vũng Tàu
3997
Bến Tre
3913
Bạc Liêu
1045
Thứ hai
27/12/2021
TP Hồ Chí Minh
9644
Đồng Tháp
8747
Cà Mau
5830
Chủ nhật
26/12/2021
Tiền Giang
3132
Kiên Giang
5986
Đà Lạt
1780
Thứ bảy
25/12/2021
Long An
7670
TP Hồ Chí Minh
4904
Hậu Giang
9967
Bình Phước
1398
Thứ sáu
24/12/2021
Vĩnh Long
1421
Trà Vinh
5798
Bình Dương
3261
Thứ năm
23/12/2021
Tây Ninh
1210
Bình Thuận
2919
An Giang
3149
Thứ tư
22/12/2021
Sóc Trăng
0058
Đồng Nai
4218
Cần Thơ
3815
Thứ ba
21/12/2021
Vũng Tàu
9454
Bến Tre
6937
Bạc Liêu
3437
Thứ hai
20/12/2021
TP Hồ Chí Minh
9392
Đồng Tháp
9122
Cà Mau
0844
Chủ nhật
19/12/2021
Tiền Giang
0428
Kiên Giang
3159
Đà Lạt
3910
Thứ bảy
18/12/2021
Long An
3168
TP Hồ Chí Minh
2139
Hậu Giang
7778
Bình Phước
5391
Thứ sáu
17/12/2021
Vĩnh Long
4538
Trà Vinh
3324
Bình Dương
2912
Thứ năm
16/12/2021
Tây Ninh
2580
Bình Thuận
3607
An Giang
8784
Thứ tư
15/12/2021
Sóc Trăng
2081
Đồng Nai
7779
Cần Thơ
0009
Thứ ba
14/12/2021
Vũng Tàu
2804
Bến Tre
5239
Bạc Liêu
8996
Thứ hai
13/12/2021
TP Hồ Chí Minh
3131
Đồng Tháp
3938
Cà Mau
5696
Chủ nhật
12/12/2021
Tiền Giang
4065
Kiên Giang
1534
Đà Lạt
8098
Thứ bảy
11/12/2021
Long An
8426
TP Hồ Chí Minh
1434
Hậu Giang
1972
Bình Phước
9496
Thứ sáu
10/12/2021
Vĩnh Long
9180
Trà Vinh
7891
Bình Dương
1635
Thứ năm
09/12/2021
Tây Ninh
2352
Bình Thuận
7364
An Giang
4850
Thứ tư
08/12/2021
Sóc Trăng
5190
Đồng Nai
5603
Cần Thơ
4599
Thứ ba
07/12/2021
Vũng Tàu
1906
Bến Tre
8744
Bạc Liêu
4336

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
05/01/2022
Sóc Trăng
4775
Đồng Nai
6249
Cần Thơ
5244
Thứ ba
04/01/2022
Vũng Tàu
4702
Bến Tre
8857
Bạc Liêu
6360
Thứ hai
03/01/2022
TP Hồ Chí Minh
7706
Đồng Tháp
2914
Cà Mau
2650
Chủ nhật
02/01/2022
Tiền Giang
8341
Kiên Giang
6763
Đà Lạt
8764
Thứ bảy
01/01/2022
Long An
1707
TP Hồ Chí Minh
5769
Hậu Giang
9590
Bình Phước
1149
Thứ sáu
31/12/2021
Vĩnh Long
9517
Trà Vinh
5926
Bình Dương
9007
Thứ năm
30/12/2021
Tây Ninh
7517
Bình Thuận
3075
An Giang
1352
Thứ tư
29/12/2021
Sóc Trăng
0668
Đồng Nai
3087
Cần Thơ
3845
Thứ ba
28/12/2021
Vũng Tàu
3997
Bến Tre
3913
Bạc Liêu
1045
Thứ hai
27/12/2021
TP Hồ Chí Minh
9644
Đồng Tháp
8747
Cà Mau
5830
Chủ nhật
26/12/2021
Tiền Giang
3132
Kiên Giang
5986
Đà Lạt
1780
Thứ bảy
25/12/2021
Long An
7670
TP Hồ Chí Minh
4904
Hậu Giang
9967
Bình Phước
1398
Thứ sáu
24/12/2021
Vĩnh Long
1421
Trà Vinh
5798
Bình Dương
3261
Thứ năm
23/12/2021
Tây Ninh
1210
Bình Thuận
2919
An Giang
3149
Thứ tư
22/12/2021
Sóc Trăng
0058
Đồng Nai
4218
Cần Thơ
3815
Thứ ba
21/12/2021
Vũng Tàu
9454
Bến Tre
6937
Bạc Liêu
3437
Thứ hai
20/12/2021
TP Hồ Chí Minh
9392
Đồng Tháp
9122
Cà Mau
0844
Chủ nhật
19/12/2021
Tiền Giang
0428
Kiên Giang
3159
Đà Lạt
3910
Thứ bảy
18/12/2021
Long An
3168
TP Hồ Chí Minh
2139
Hậu Giang
7778
Bình Phước
5391
Thứ sáu
17/12/2021
Vĩnh Long
4538
Trà Vinh
3324
Bình Dương
2912
Thứ năm
16/12/2021
Tây Ninh
2580
Bình Thuận
3607
An Giang
8784
Thứ tư
15/12/2021
Sóc Trăng
2081
Đồng Nai
7779
Cần Thơ
0009
Thứ ba
14/12/2021
Vũng Tàu
2804
Bến Tre
5239
Bạc Liêu
8996
Thứ hai
13/12/2021
TP Hồ Chí Minh
3131
Đồng Tháp
3938
Cà Mau
5696
Chủ nhật
12/12/2021
Tiền Giang
4065
Kiên Giang
1534
Đà Lạt
8098
Thứ bảy
11/12/2021
Long An
8426
TP Hồ Chí Minh
1434
Hậu Giang
1972
Bình Phước
9496
Thứ sáu
10/12/2021
Vĩnh Long
9180
Trà Vinh
7891
Bình Dương
1635
Thứ năm
09/12/2021
Tây Ninh
2352
Bình Thuận
7364
An Giang
4850
Thứ tư
08/12/2021
Sóc Trăng
5190
Đồng Nai
5603
Cần Thơ
4599
Thứ ba
07/12/2021
Vũng Tàu
1906
Bến Tre
8744
Bạc Liêu
4336
X