Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
29/03/2014
Bình Phước
3363
Hậu Giang
4344
TP Hồ Chí Minh
1752
Long An
4800
Thứ sáu
28/03/2014
Bình Dương
4044
Trà Vinh
2533
Vĩnh Long
2488
Thứ năm
27/03/2014
An Giang
1999
Bình Thuận
1801
Tây Ninh
8251
Thứ tư
26/03/2014
Cần Thơ
0884
Đồng Nai
6868
Sóc Trăng
2541
Thứ ba
25/03/2014
Bạc Liêu
1904
Bến Tre
0136
Vũng Tàu
1720
Thứ hai
24/03/2014
Cà Mau
0512
Đồng Tháp
8862
TP Hồ Chí Minh
0943
Chủ nhật
23/03/2014
Đà Lạt
2899
Kiên Giang
2387
Tiền Giang
1479
Thứ bảy
22/03/2014
Bình Phước
6279
Hậu Giang
1512
TP Hồ Chí Minh
1929
Long An
1908
Thứ sáu
21/03/2014
Bình Dương
7816
Trà Vinh
4588
Vĩnh Long
8051
Thứ năm
20/03/2014
An Giang
7974
Bình Thuận
6477
Tây Ninh
0461
Thứ tư
19/03/2014
Cần Thơ
4359
Đồng Nai
4410
Sóc Trăng
7736
Thứ ba
18/03/2014
Bạc Liêu
5029
Bến Tre
1978
Vũng Tàu
4962
Thứ hai
17/03/2014
Cà Mau
4671
Đồng Tháp
3988
TP Hồ Chí Minh
3473
Chủ nhật
16/03/2014
Đà Lạt
5882
Kiên Giang
8472
Tiền Giang
1831
Thứ bảy
15/03/2014
Bình Phước
1699
Hậu Giang
3724
TP Hồ Chí Minh
6580
Long An
8450
Thứ sáu
14/03/2014
Bình Dương
7940
Trà Vinh
9518
Vĩnh Long
3812
Thứ năm
13/03/2014
An Giang
0652
Bình Thuận
8845
Tây Ninh
0112
Thứ tư
12/03/2014
Cần Thơ
5201
Đồng Nai
4629
Sóc Trăng
8246
Thứ ba
11/03/2014
Bạc Liêu
6854
Bến Tre
0858
Vũng Tàu
2192
Thứ hai
10/03/2014
Cà Mau
2179
Đồng Tháp
5165
TP Hồ Chí Minh
7020
Chủ nhật
09/03/2014
Đà Lạt
3145
Kiên Giang
3356
Tiền Giang
4443
Thứ bảy
08/03/2014
Bình Phước
1172
Hậu Giang
1344
TP Hồ Chí Minh
9781
Long An
5366
Thứ sáu
07/03/2014
Bình Dương
2678
Trà Vinh
2721
Vĩnh Long
2002
Thứ năm
06/03/2014
An Giang
4993
Bình Thuận
4224
Tây Ninh
0693
Thứ tư
05/03/2014
Cần Thơ
7637
Đồng Nai
1997
Sóc Trăng
2377
Thứ ba
04/03/2014
Bạc Liêu
8415
Bến Tre
9221
Vũng Tàu
2773
Thứ hai
03/03/2014
Cà Mau
4105
Đồng Tháp
8076
TP Hồ Chí Minh
9915
Chủ nhật
02/03/2014
Đà Lạt
6837
Kiên Giang
2052
Tiền Giang
6130
Thứ bảy
01/03/2014
Bình Phước
3604
Hậu Giang
3358
TP Hồ Chí Minh
7102
Long An
8251
Thứ sáu
28/02/2014
Bình Dương
1860
Trà Vinh
7307
Vĩnh Long
5906

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ bảy
29/03/2014
Bình Phước
3363
Hậu Giang
4344
TP Hồ Chí Minh
1752
Long An
4800
Thứ sáu
28/03/2014
Bình Dương
4044
Trà Vinh
2533
Vĩnh Long
2488
Thứ năm
27/03/2014
An Giang
1999
Bình Thuận
1801
Tây Ninh
8251
Thứ tư
26/03/2014
Cần Thơ
0884
Đồng Nai
6868
Sóc Trăng
2541
Thứ ba
25/03/2014
Bạc Liêu
1904
Bến Tre
0136
Vũng Tàu
1720
Thứ hai
24/03/2014
Cà Mau
0512
Đồng Tháp
8862
TP Hồ Chí Minh
0943
Chủ nhật
23/03/2014
Đà Lạt
2899
Kiên Giang
2387
Tiền Giang
1479
Thứ bảy
22/03/2014
Bình Phước
6279
Hậu Giang
1512
TP Hồ Chí Minh
1929
Long An
1908
Thứ sáu
21/03/2014
Bình Dương
7816
Trà Vinh
4588
Vĩnh Long
8051
Thứ năm
20/03/2014
An Giang
7974
Bình Thuận
6477
Tây Ninh
0461
Thứ tư
19/03/2014
Cần Thơ
4359
Đồng Nai
4410
Sóc Trăng
7736
Thứ ba
18/03/2014
Bạc Liêu
5029
Bến Tre
1978
Vũng Tàu
4962
Thứ hai
17/03/2014
Cà Mau
4671
Đồng Tháp
3988
TP Hồ Chí Minh
3473
Chủ nhật
16/03/2014
Đà Lạt
5882
Kiên Giang
8472
Tiền Giang
1831
Thứ bảy
15/03/2014
Bình Phước
1699
Hậu Giang
3724
TP Hồ Chí Minh
6580
Long An
8450
Thứ sáu
14/03/2014
Bình Dương
7940
Trà Vinh
9518
Vĩnh Long
3812
Thứ năm
13/03/2014
An Giang
0652
Bình Thuận
8845
Tây Ninh
0112
Thứ tư
12/03/2014
Cần Thơ
5201
Đồng Nai
4629
Sóc Trăng
8246
Thứ ba
11/03/2014
Bạc Liêu
6854
Bến Tre
0858
Vũng Tàu
2192
Thứ hai
10/03/2014
Cà Mau
2179
Đồng Tháp
5165
TP Hồ Chí Minh
7020
Chủ nhật
09/03/2014
Đà Lạt
3145
Kiên Giang
3356
Tiền Giang
4443
Thứ bảy
08/03/2014
Bình Phước
1172
Hậu Giang
1344
TP Hồ Chí Minh
9781
Long An
5366
Thứ sáu
07/03/2014
Bình Dương
2678
Trà Vinh
2721
Vĩnh Long
2002
Thứ năm
06/03/2014
An Giang
4993
Bình Thuận
4224
Tây Ninh
0693
Thứ tư
05/03/2014
Cần Thơ
7637
Đồng Nai
1997
Sóc Trăng
2377
Thứ ba
04/03/2014
Bạc Liêu
8415
Bến Tre
9221
Vũng Tàu
2773
Thứ hai
03/03/2014
Cà Mau
4105
Đồng Tháp
8076
TP Hồ Chí Minh
9915
Chủ nhật
02/03/2014
Đà Lạt
6837
Kiên Giang
2052
Tiền Giang
6130
Thứ bảy
01/03/2014
Bình Phước
3604
Hậu Giang
3358
TP Hồ Chí Minh
7102
Long An
8251
Thứ sáu
28/02/2014
Bình Dương
1860
Trà Vinh
7307
Vĩnh Long
5906
X