Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
28/11/2013
An Giang
2393
Bình Thuận
3157
Tây Ninh
0640
Thứ tư
27/11/2013
Cần Thơ
6954
Đồng Nai
1344
Sóc Trăng
8448
Thứ ba
26/11/2013
Bạc Liêu
9270
Bến Tre
0410
Vũng Tàu
9066
Thứ hai
25/11/2013
Cà Mau
4708
Đồng Tháp
9543
TP Hồ Chí Minh
5007
Chủ nhật
24/11/2013
Đà Lạt
7101
Kiên Giang
6400
Tiền Giang
8532
Thứ bảy
23/11/2013
Bình Phước
0957
Hậu Giang
1135
TP Hồ Chí Minh
5301
Long An
5734
Thứ sáu
22/11/2013
Bình Dương
9644
Trà Vinh
3372
Vĩnh Long
0099
Thứ năm
21/11/2013
An Giang
5784
Bình Thuận
9901
Tây Ninh
1560
Thứ tư
20/11/2013
Cần Thơ
8886
Đồng Nai
3465
Sóc Trăng
5984
Thứ ba
19/11/2013
Bạc Liêu
0564
Bến Tre
0859
Vũng Tàu
5495
Thứ hai
18/11/2013
Cà Mau
8929
Đồng Tháp
1862
TP Hồ Chí Minh
2344
Chủ nhật
17/11/2013
Đà Lạt
7876
Kiên Giang
1677
Tiền Giang
2703
Thứ bảy
16/11/2013
Bình Phước
0571
Hậu Giang
5777
TP Hồ Chí Minh
7773
Long An
1143
Thứ sáu
15/11/2013
Bình Dương
2294
Trà Vinh
4472
Vĩnh Long
3135
Thứ năm
14/11/2013
An Giang
5429
Bình Thuận
2913
Tây Ninh
8597
Thứ tư
13/11/2013
Cần Thơ
7170
Đồng Nai
8280
Sóc Trăng
1795
Thứ ba
12/11/2013
Bạc Liêu
9793
Bến Tre
1663
Vũng Tàu
3167
Thứ hai
11/11/2013
Cà Mau
0713
Đồng Tháp
3464
TP Hồ Chí Minh
3745
Chủ nhật
10/11/2013
Đà Lạt
4612
Kiên Giang
0740
Tiền Giang
9190
Thứ bảy
09/11/2013
Bình Phước
7919
Hậu Giang
1749
TP Hồ Chí Minh
4276
Long An
0341
Thứ sáu
08/11/2013
Bình Dương
1314
Trà Vinh
1193
Vĩnh Long
8328
Thứ năm
07/11/2013
An Giang
3696
Bình Thuận
3369
Tây Ninh
3410
Thứ tư
06/11/2013
Cần Thơ
6144
Đồng Nai
6519
Sóc Trăng
0462
Thứ ba
05/11/2013
Bạc Liêu
5174
Bến Tre
4543
Vũng Tàu
0604
Thứ hai
04/11/2013
TP Hồ Chí Minh
2063
Cà Mau
7071
Đồng Tháp
9131
Chủ nhật
03/11/2013
Đà Lạt
4150
Tiền Giang
8937
Kiên Giang
1247
Thứ bảy
02/11/2013
TP Hồ Chí Minh
6879
Hậu Giang
2312
Bình Phước
2908
Long An
2237
Thứ sáu
01/11/2013
Bình Dương
3293
Trà Vinh
7377
Vĩnh Long
4045
Thứ năm
31/10/2013
Tây Ninh
5493
Bình Thuận
5673
An Giang
6657
Thứ tư
30/10/2013
Sóc Trăng
8976
Cần Thơ
9071
Đồng Nai
3540

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
28/11/2013
An Giang
2393
Bình Thuận
3157
Tây Ninh
0640
Thứ tư
27/11/2013
Cần Thơ
6954
Đồng Nai
1344
Sóc Trăng
8448
Thứ ba
26/11/2013
Bạc Liêu
9270
Bến Tre
0410
Vũng Tàu
9066
Thứ hai
25/11/2013
Cà Mau
4708
Đồng Tháp
9543
TP Hồ Chí Minh
5007
Chủ nhật
24/11/2013
Đà Lạt
7101
Kiên Giang
6400
Tiền Giang
8532
Thứ bảy
23/11/2013
Bình Phước
0957
Hậu Giang
1135
TP Hồ Chí Minh
5301
Long An
5734
Thứ sáu
22/11/2013
Bình Dương
9644
Trà Vinh
3372
Vĩnh Long
0099
Thứ năm
21/11/2013
An Giang
5784
Bình Thuận
9901
Tây Ninh
1560
Thứ tư
20/11/2013
Cần Thơ
8886
Đồng Nai
3465
Sóc Trăng
5984
Thứ ba
19/11/2013
Bạc Liêu
0564
Bến Tre
0859
Vũng Tàu
5495
Thứ hai
18/11/2013
Cà Mau
8929
Đồng Tháp
1862
TP Hồ Chí Minh
2344
Chủ nhật
17/11/2013
Đà Lạt
7876
Kiên Giang
1677
Tiền Giang
2703
Thứ bảy
16/11/2013
Bình Phước
0571
Hậu Giang
5777
TP Hồ Chí Minh
7773
Long An
1143
Thứ sáu
15/11/2013
Bình Dương
2294
Trà Vinh
4472
Vĩnh Long
3135
Thứ năm
14/11/2013
An Giang
5429
Bình Thuận
2913
Tây Ninh
8597
Thứ tư
13/11/2013
Cần Thơ
7170
Đồng Nai
8280
Sóc Trăng
1795
Thứ ba
12/11/2013
Bạc Liêu
9793
Bến Tre
1663
Vũng Tàu
3167
Thứ hai
11/11/2013
Cà Mau
0713
Đồng Tháp
3464
TP Hồ Chí Minh
3745
Chủ nhật
10/11/2013
Đà Lạt
4612
Kiên Giang
0740
Tiền Giang
9190
Thứ bảy
09/11/2013
Bình Phước
7919
Hậu Giang
1749
TP Hồ Chí Minh
4276
Long An
0341
Thứ sáu
08/11/2013
Bình Dương
1314
Trà Vinh
1193
Vĩnh Long
8328
Thứ năm
07/11/2013
An Giang
3696
Bình Thuận
3369
Tây Ninh
3410
Thứ tư
06/11/2013
Cần Thơ
6144
Đồng Nai
6519
Sóc Trăng
0462
Thứ ba
05/11/2013
Bạc Liêu
5174
Bến Tre
4543
Vũng Tàu
0604
Thứ hai
04/11/2013
TP Hồ Chí Minh
2063
Cà Mau
7071
Đồng Tháp
9131
Chủ nhật
03/11/2013
Đà Lạt
4150
Tiền Giang
8937
Kiên Giang
1247
Thứ bảy
02/11/2013
TP Hồ Chí Minh
6879
Hậu Giang
2312
Bình Phước
2908
Long An
2237
Thứ sáu
01/11/2013
Bình Dương
3293
Trà Vinh
7377
Vĩnh Long
4045
Thứ năm
31/10/2013
Tây Ninh
5493
Bình Thuận
5673
An Giang
6657
Thứ tư
30/10/2013
Sóc Trăng
8976
Cần Thơ
9071
Đồng Nai
3540